EffektbalansX

Tillgänglig effekt vid toppbelastning av elnätet (GW)

När elbehovet är som störst behöver så mycket elproduktion som möjligt vara tillgänglig.

Vissa produktionsslag har hög tillgänglighet medan andra har lägre tillgänglighet. Dra i reglagen för respektive kraftslag för att få en känsla för det kraftslagets bidrag till den tillgängliga effekten kontra den installerade effekten.

Eftersom solen först visar sig sent de kallaste vintermorgnar får solenergi lägst tillgänglighet i dessa beräkningar.