Index över corona-restriktioner

För att minska smittspridningen av coronaviruset har länder infört olika restriktioner som exempelvis nedstängningar och reserestriktioner. Vissa sådana policyåtgärder kan ha en stor påverkan på ekonomin. Oxford University har sammanställt åtgärderna i ett index så att man kan följa utvecklingen över tid.

Några veckor efter att pandemin först startade började olika länder införa policyåtgärder för att minska smittspridningen. Kina var tidigt ute med starka restriktioner som sedan legat kvar länge. 

I många länder stängdes skolor, restauranger och många butiker. Ibland var det även kopplat till begränsningar på hur mycket man fick röra sig utanför hemmet. Även om Sverige inte har haft några sådana begränsningar har undervisning och många arbeten till exempel genomförts på distans under en stor del av pandemin. Även restauranger och andra kultur- och nöjesaktiviteter har påverkats av restriktioner om antalet deltagare m.m. Detta syntes tydligt i hushållens konsumtion under 2020 där konsumtionen av transporter och hotell- och restaurangtjänster föll brant.

När åtgärderna först infördes fick det i vissa länder stor påverkan på till exempel restauranger när kunderna uteblev. Därför har också många länder gett ekonomiskt stöd i olika former till både företag och hushåll. När många länder kommit långt med vaccinationerna och smittspridningen minskade i mitten av 2021 lättade restriktionerna på många håll.

Under sena hösten 2021 tog dock smittan fart igen och länder började införa åtgärder igen. Sedan dess har de återigen lättat i många länder. Du kan själv välja flera länder att jämföra genom att använda drop-down menyn under diagrammet.