Litauen (15 av 27)

På EU:s inre marknad är alla direkta handelshinder avskaffade och det arbetas kontinuerligt med att reducera även indirekta handelshinder. Målet är att skapa helt fri rörlighet för varor, tjänster människor och kapital. Här har vi rankat alla länderna (1-27) efter faktorer som på olika sätt rör dessa friheter. Klicka på kartan för att se vilka länder som vi har mest utbyte med!

Sveriges handel med EU

Faktorerna nedan visar Sveriges totala utbyte med EU

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från EU till Sverige (2018) 1 038,0 mdkr
Tjänsteexport från EU till Sverige (2017) 393,8 mdkr
Varuexport från Sverige till EU (2018) 857,7 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till EU (2017) 335,3 mdkr
Rörlighet för kapital 
EU-ländernas portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 3 621,5 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i EU-länder (Juni 2018) 2 675,5 mdkr
Antal anställda i EU-företag i Sverige (2017) 405 671 st
Antal anställda i svenska företag i EU (2016) 660 845 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från EU till Sverige (2017) 40 593 st
Antal utvandringar från Sverige till EU (2017) 22 077 st
Antal utbytesstudenter* från EU i Sverige (Läsår 2017/18) 4 556 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i EU-länder (Läsår 2017/18) 3 218 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Belgien

12 av 27

Sett till faktorerna nedan är Belgien det EU-land Sverige har tolfte mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Belgien till Sverige (2018) 62,6 mdkr
Tjänsteexport från Belgien till Sverige (2017) 12 mdkr
Varuexport från Sverige till Belgien (2018) 58,1 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Belgien (2017) 9,3 mdkr
Rörlighet för kapital 
Belgiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 42,8 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Belgien (Juni 2018) 11,7 mdkr
Antal anställda i belgiska företag i Sverige (2017) 2 401 st
Antal anställda i svenska företag i Belgien (2016) 20 543 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Belgien till Sverige (2017) 528 st
Antal utvandringar från Sverige till Belgien (2017) 236 st
Antal utbytesstudenter* från Belgien i Sverige (Läsår 2017/18) 168 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Belgien (Läsår 2017/18) 86 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Bulgarien

25 av 27

Sett till faktorerna nedan är Bulgarien det EU-land Sverige har tjugofemte mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Bulgarien till Sverige (2018) 2,1 mdkr
Tjänsteexport från Bulgarien till Sverige (2017) 0,8 mdkr
Varuexport från Sverige till Bulgarien (2018) 1,6 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Bulgarien (2017) 0,4 mdkr
Rörlighet för kapital 
Bulgariska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 0,8 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Bulgarien (Juni 2018) 0 mdkr
Antal anställda i bulgariska företag i Sverige (2017) e/t
Antal anställda i svenska företag i Bulgarien (2016) e/t
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Bulgarien till Sverige (2017) 610 st
Antal utvandringar från Sverige till Bulgarien (2017) 119 st
Antal utbytesstudenter* från Bulgarien i Sverige (Läsår 2017/18) 9 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Bulgarien (Läsår 2017/18) 1 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Cypern

27 av 27

Sett till faktorerna nedan är Cypern det EU-land Sverige har tjugosjunde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Cypern till Sverige (2018) 0,5 mdkr
Tjänsteexport från Cypern till Sverige (2017) 1,6 mdkr
Varuexport från Sverige till Cypern (2018) 0,6 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Cypern (2017) 0,8 mdkr
Rörlighet för kapital 
Cypriotiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 0 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Cypern (Juni 2018) 0,4 mdkr
Antal anställda i cypriotiska företag i Sverige (2017) 2 765 st
Antal anställda i svenska företag i Cypern (2016) e/t
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Cypern till Sverige (2017) 120 st
Antal utvandringar från Sverige till Cypern (2017) 92 st
Antal utbytesstudenter* från Cypern i Sverige (Läsår 2017/18) 5 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Cypern (Läsår 2017/18) e/t

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Danmark

3 av 27

Sett till faktorerna nedan är Danmark det EU-land Sverige har tredje mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Danmark till Sverige (2018) 104,5 mdkr
Tjänsteexport från Danmark till Sverige (2017) 48,1 mdkr
Varuexport från Sverige till Danmark (2018) 99,9 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Danmark (2017) 45,9 mdkr
Rörlighet för kapital 
Danska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 216,8 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Danmark (Juni 2018) 267,3 mdkr
Antal anställda i danska företag i Sverige (2017) 60 927 st
Antal anställda i svenska företag i Danmark (2016) 58 150 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Danmark till Sverige (2017) 3 277 st
Antal utvandringar från Sverige till Danmark (2017) 4 113 st
Antal utbytesstudenter* från Danmark i Sverige (Läsår 2017/18) 101 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Danmark (Läsår 2017/18) 96 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Estland

15 av 27

Sett till faktorerna nedan är Estland det EU-land Sverige har femtonde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Estland till Sverige (2018) 14,9 mdkr
Tjänsteexport från Estland till Sverige (2017) 4,4 mdkr
Varuexport från Sverige till Estland (2018) 12,3 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Estland (2017) 3,2 mdkr
Rörlighet för kapital 
Estländska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 4,3 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Estland (Juni 2018) 3,8 mdkr
Antal anställda i estländska företag i Sverige (2017) 346 st
Antal anställda i svenska företag i Estland (2016) 18 124 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Estland till Sverige (2017) 487 st
Antal utvandringar från Sverige till Estland (2017) 219 st
Antal utbytesstudenter* från Estland i Sverige (Läsår 2017/18) 21 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Estland (Läsår 2017/18) 3 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Finland

4 av 27

Sett till faktorerna nedan är Finland det EU-land Sverige har fjärde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Finland till Sverige (2018) 70,4 mdkr
Tjänsteexport från Finland till Sverige (2017) 31,8 mdkr
Varuexport från Sverige till Finland (2018) 100,8 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Finland (2017) 47,6 mdkr
Rörlighet för kapital 
Finländska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 281,8 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Finland (Juni 2018) 246,7 mdkr
Antal anställda i finländska företag i Sverige (2017) 56 368 st
Antal anställda i svenska företag i Finland (2016) 62 357 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Finland till Sverige (2017) 3 381 st
Antal utvandringar från Sverige till Finland (2017) 2 965 st
Antal utbytesstudenter* från Finland i Sverige (Läsår 2017/18) 253 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Finland (Läsår 2017/18) 53 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Frankrike

5 av 27

Sett till faktorerna nedan är Frankrike det EU-land Sverige har femte mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Frankrike till Sverige (2018) 54,9 mdkr
Tjänsteexport från Frankrike till Sverige (2017) 23,9 mdkr
Varuexport från Sverige till Frankrike (2018) 62,1 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Frankrike (2017) 26,3 mdkr
Rörlighet för kapital 
Franska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 409,3 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Frankrike (Juni 2018) 154,3 mdkr
Antal anställda i franska företag i Sverige (2017) 48 934 st
Antal anställda i svenska företag i Frankrike (2016) 59 082 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Frankrike till Sverige (2017) 1 612 st
Antal utvandringar från Sverige till Frankrike (2017) 875 st
Antal utbytesstudenter* från Frankrike i Sverige (Läsår 2017/18) 734 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Frankrike (Läsår 2017/18) 473 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Grekland

19 av 27

Sett till faktorerna nedan är Grekland det EU-land Sverige har nittonde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Grekland till Sverige (2018) 1,6 mdkr
Tjänsteexport från Grekland till Sverige (2017) 3,2 mdkr
Varuexport från Sverige till Grekland (2018) 3,5 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Grekland (2017) 0,7 mdkr
Rörlighet för kapital 
Grekiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 1 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Grekland (Juni 2018) 1,7 mdkr
Antal anställda i grekiska företag i Sverige (2017) e/t
Antal anställda i svenska företag i Grekland (2016) e/t
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Grekland till Sverige (2017) 3 525 st
Antal utvandringar från Sverige till Grekland (2017) 364 st
Antal utbytesstudenter* från Grekland i Sverige (Läsår 2017/18) 35 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Grekland (Läsår 2017/18) 9 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Irland

10 av 27

Sett till faktorerna nedan är Irland det EU-land Sverige har tionde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Irland till Sverige (2018) 13,7 mdkr
Tjänsteexport från Irland till Sverige (2017) 25,5 mdkr
Varuexport från Sverige till Irland (2018) 6,2 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Irland (2017) 12,1 mdkr
Rörlighet för kapital 
Irländska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 408,3 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Irland (Juni 2018) 179,3 mdkr
Antal anställda i irländska företag i Sverige (2017) 3 566 st
Antal anställda i svenska företag i Irland (2016) e/t
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Irland till Sverige (2017) 342 st
Antal utvandringar från Sverige till Irland (2017) 245 st
Antal utbytesstudenter* från Irland i Sverige (Läsår 2017/18) 62 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Irland (Läsår 2017/18) 106 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Italien

7 av 27

Sett till faktorerna nedan är Italien det EU-land Sverige har sjunde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Italien till Sverige (2018) 48,9 mdkr
Tjänsteexport från Italien till Sverige (2017) 11,3 mdkr
Varuexport från Sverige till Italien (2018) 40,3 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Italien (2017) 9,8 mdkr
Rörlighet för kapital 
Italienska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 60,9 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Italien (Juni 2018) 39,7 mdkr
Antal anställda i italienska företag i Sverige (2017) 5 313 st
Antal anställda i svenska företag i Italien (2016) 28 769 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Italien till Sverige (2017) 2 674 st
Antal utvandringar från Sverige till Italien (2017) 462 st
Antal utbytesstudenter* från Italien i Sverige (Läsår 2017/18) 313 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Italien (Läsår 2017/18) 278 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Kroatien

23 av 27

Sett till faktorerna nedan är Kroatien det EU-land Sverige har tjugotredje mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Kroatien till Sverige (2018) 1 mdkr
Tjänsteexport från Kroatien till Sverige (2017) 2 mdkr
Varuexport från Sverige till Kroatien (2018) 1 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Kroatien (2017) 0,3 mdkr
Rörlighet för kapital 
Kroatiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) e/t
Svenska portföljinvesteringar i Kroatien (Juni 2018) 0,1 mdkr
Antal anställda i kroatiska företag i Sverige (2017) e/t
Antal anställda i svenska företag i Kroatien (2016) e/t
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Kroatien till Sverige (2017) 1 201 st
Antal utvandringar från Sverige till Kroatien (2017) 138 st
Antal utbytesstudenter* från Kroatien i Sverige (Läsår 2017/18) 12 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Kroatien (Läsår 2017/18) 9 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Lettland

20 av 27

Sett till faktorerna nedan är Lettland det EU-land Sverige har tjugonde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Lettland till Sverige (2018) 9,1 mdkr
Tjänsteexport från Lettland till Sverige (2017) 3,1 mdkr
Varuexport från Sverige till Lettland (2018) 4,7 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Lettland (2017) 1,8 mdkr
Rörlighet för kapital 
Lettiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 1,5 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Lettland (Juni 2018) 2,2 mdkr
Antal anställda i lettiska företag i Sverige (2017) 110 st
Antal anställda i svenska företag i Lettland (2016) 15 768 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Lettland till Sverige (2017) 756 st
Antal utvandringar från Sverige till Lettland (2017) 223 st
Antal utbytesstudenter* från Lettland i Sverige (Läsår 2017/18) 12 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Lettland (Läsår 2017/18) 5 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Litauen

15 av 27

Sett till faktorerna nedan är Litauen det EU-land Sverige har fjortonde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Litauen till Sverige (2018) 14 mdkr
Tjänsteexport från Litauen till Sverige (2017) 3,4 mdkr
Varuexport från Sverige till Litauen (2018) 9,8 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Litauen (2017) 2,1 mdkr
Rörlighet för kapital 
Litauiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 1,2 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Litauen (Juni 2018) 7,1 mdkr
Antal anställda i litauiska företag i Sverige (2017) 198 st
Antal anställda i svenska företag i Litauen (2016) 16 444 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Litauen till Sverige (2017) 1 610 st
Antal utvandringar från Sverige till Litauen (2017) 233 st
Antal utbytesstudenter* från Litauen i Sverige (Läsår 2017/18) 40 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Litauen (Läsår 2017/18) 8 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Luxemburg

17 av 27

Sett till faktorerna nedan är Luxemburg det EU-land Sverige har sjuttonde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Luxemburg till Sverige (2018) 3,1 mdkr
Tjänsteexport från Luxemburg till Sverige (2017) 9,7 mdkr
Varuexport från Sverige till Luxemburg (2018) 1 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Luxemburg (2017) 6,4 mdkr
Rörlighet för kapital 
Luxemburgska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 765,3 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Luxemburg (Juni 2018) 803,5 mdkr
Antal anställda i luxemburgska företag i Sverige (2017) 52 490 st
Antal anställda i svenska företag i Luxemburg (2016) e/t
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Luxemburg till Sverige (2017) 72 st
Antal utvandringar från Sverige till Luxemburg (2017) 72 st
Antal utbytesstudenter* från Luxemburg i Sverige (Läsår 2017/18) 6 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Luxemburg (Läsår 2017/18) e/t

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Malta

22 av 27

Sett till faktorerna nedan är Malta det EU-land Sverige har tjugoandra mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Malta till Sverige (2018) 0,5 mdkr
Tjänsteexport från Malta till Sverige (2017) 1,1 mdkr
Varuexport från Sverige till Malta (2018) 0,4 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Malta (2017) 4 mdkr
Rörlighet för kapital 
Maltesiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 20,6 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Malta (Juni 2018) 12,4 mdkr
Antal anställda i maltesiska företag i Sverige (2017) 1 172 st
Antal anställda i svenska företag i Malta (2016) e/t
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Malta till Sverige (2017) 174 st
Antal utvandringar från Sverige till Malta (2017) 245 st
Antal utbytesstudenter* från Malta i Sverige (Läsår 2017/18) 7 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Malta (Läsår 2017/18) 11 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Nederländerna

6 av 27

Sett till faktorerna nedan är Nederländerna det EU-land Sverige har sjätte mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Nederländerna till Sverige (2018) 139 mdkr
Tjänsteexport från Nederländerna till Sverige (2017) 24,5 mdkr
Varuexport från Sverige till Nederländerna (2018) 84,7 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Nederländerna (2017) 23,5 mdkr
Rörlighet för kapital 
Nederländska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 178,5 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Nederländerna (Juni 2018) 98 mdkr
Antal anställda i nederländska företag i Sverige (2017) 42 683 st
Antal anställda i svenska företag i Nederländerna (2016) 27 040 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Nederländerna till Sverige (2017) 1 304 st
Antal utvandringar från Sverige till Nederländerna (2017) 795 st
Antal utbytesstudenter* från Nederländerna i Sverige (Läsår 2017/18) 389 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Nederländerna (Läsår 2017/18) 393 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Polen

9 av 27

Sett till faktorerna nedan är Polen det EU-land Sverige har nionde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Polen till Sverige (2018) 59,2 mdkr
Tjänsteexport från Polen till Sverige (2017) 14,9 mdkr
Varuexport från Sverige till Polen (2018) 48,2 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Polen (2017) 8 mdkr
Rörlighet för kapital 
Polska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 10,4 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Polen (Juni 2018) 8,8 mdkr
Antal anställda i polska företag i Sverige (2017) 231 st
Antal anställda i svenska företag i Polen (2016) 64 377 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Polen till Sverige (2017) 4 357 st
Antal utvandringar från Sverige till Polen (2017) 1 476 st
Antal utbytesstudenter* från Polen i Sverige (Läsår 2017/18) 73 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Polen (Läsår 2017/18) 33 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Portugal

16 av 27

Sett till faktorerna nedan är Portugal det EU-land Sverige har sextonde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Portugal till Sverige (2018) 6 mdkr
Tjänsteexport från Portugal till Sverige (2017) 1,7 mdkr
Varuexport från Sverige till Portugal (2018) 6,9 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Portugal (2017) 1,7 mdkr
Rörlighet för kapital 
Portugisiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 6,1 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Portugal (Juni 2018) 3,5 mdkr
Antal anställda i portugisiska företag i Sverige (2017) e/t
Antal anställda i svenska företag i Portugal (2016) 8 679 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Portugal till Sverige (2017) 376 st
Antal utvandringar från Sverige till Portugal (2017) 777 st
Antal utbytesstudenter* från Portugal i Sverige (Läsår 2017/18) 49 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Portugal (Läsår 2017/18) 120 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Rumänien

21 av 27

Sett till faktorerna nedan är Rumänien det EU-land Sverige har tjugoförsta mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Rumänien till Sverige (2018) 3,8 mdkr
Tjänsteexport från Rumänien till Sverige (2017) 1,8 mdkr
Varuexport från Sverige till Rumänien (2018) 3,7 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Rumänien (2017) 1,2 mdkr
Rörlighet för kapital 
Rumänska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 0,1 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Rumänien (Juni 2018) 0,9 mdkr
Antal anställda i rumänska företag i Sverige (2017) e/t
Antal anställda i svenska företag i Rumänien (2016) 11 376 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Rumänien till Sverige (2017) 2 013 st
Antal utvandringar från Sverige till Rumänien (2017) 327 st
Antal utbytesstudenter* från Rumänien i Sverige (Läsår 2017/18) 17 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Rumänien (Läsår 2017/18) e/t

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Slovakien

25 av 27

Sett till faktorerna nedan är Slovakien det EU-land Sverige har tjugofemte mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Slovakien till Sverige (2018) 9,3 mdkr
Tjänsteexport från Slovakien till Sverige (2017) 0,8 mdkr
Varuexport från Sverige till Slovakien (2018) 4,2 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Slovakien (2017) 1,1 mdkr
Rörlighet för kapital 
Slovakiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) e/t
Svenska portföljinvesteringar i Slovakien (Juni 2018) e/t
Antal anställda i slovakiska företag i Sverige (2017) e/t
Antal anställda i svenska företag i Slovakien (2016) 5 351 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Slovakien till Sverige (2017) 179 st
Antal utvandringar från Sverige till Slovakien (2017) 65 st
Antal utbytesstudenter* från Slovakien i Sverige (Läsår 2017/18) 12 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Slovakien (Läsår 2017/18) 1 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Slovenien

24 av 27

Sett till faktorerna nedan är Slovenien det EU-land Sverige har tjugofjärde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Slovenien till Sverige (2018) 3 mdkr
Tjänsteexport från Slovenien till Sverige (2017) 0,4 mdkr
Varuexport från Sverige till Slovenien (2018) 1,8 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Slovenien (2017) 0,3 mdkr
Rörlighet för kapital 
Slovenska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 3,8 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Slovenien (Juni 2018) 0 mdkr
Antal anställda i slovenska företag i Sverige (2017) e/t
Antal anställda i svenska företag i Slovenien (2016) e/t
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Slovenien till Sverige (2017) 136 st
Antal utvandringar från Sverige till Slovenien (2017) 34 st
Antal utbytesstudenter* från Slovenien i Sverige (Läsår 2017/18) 14 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Slovenien (Läsår 2017/18) 13 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Spanien

7 av 27

Sett till faktorerna nedan är Spanien det EU-land Sverige har sjunde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Spanien till Sverige (2018) 21,1 mdkr
Tjänsteexport från Spanien till Sverige (2017) 16 mdkr
Varuexport från Sverige till Spanien (2018) 30 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Spanien (2017) 6,9 mdkr
Rörlighet för kapital 
Spanska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 25,9 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Spanien (Juni 2018) 52,8 mdkr
Antal anställda i spanska företag i Sverige (2017) 2 554 st
Antal anställda i svenska företag i Spanien (2016) 37 372 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Spanien till Sverige (2017) 2 311 st
Antal utvandringar från Sverige till Spanien (2017) 1 773 st
Antal utbytesstudenter* från Spanien i Sverige (Läsår 2017/18) 376 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Spanien (Läsår 2017/18) 369 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Storbritannien

2 av 27

Sett till faktorerna nedan är Storbritannien det EU-land Sverige har näst mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Storbritannien till Sverige (2018) 73,6 mdkr
Tjänsteexport från Storbritannien till Sverige (2017) 70,6 mdkr
Varuexport från Sverige till Storbritannien (2018) 81,8 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Storbritannien (2017) 59 mdkr
Rörlighet för kapital 
Brittiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 327 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Storbritannien (Juni 2018) 340,3 mdkr
Antal anställda i brittiska företag i Sverige (2017) 43 156 st
Antal anställda i svenska företag i Storbritannien (2016) 71 987 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Storbritannien till Sverige (2017) 4 467 st
Antal utvandringar från Sverige till Storbritannien (2017) 3 140 st
Antal utbytesstudenter* från Storbritannien i Sverige (Läsår 2017/18) 288 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Storbritannien (Läsår 2017/18) 594 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Tjeckien

13 av 27

Sett till faktorerna nedan är Tjeckien det EU-land Sverige har trettonde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Tjeckien till Sverige (2018) 23,2 mdkr
Tjänsteexport från Tjeckien till Sverige (2017) 3,6 mdkr
Varuexport från Sverige till Tjeckien (2018) 12,3 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Tjeckien (2017) 2 mdkr
Rörlighet för kapital 
Tjeckiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 4 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Tjeckien (Juni 2018) 1,5 mdkr
Antal anställda i tjeckiska företag i Sverige (2017) 57 st
Antal anställda i svenska företag i Tjeckien (2016) 20 487 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Tjeckien till Sverige (2017) 430 st
Antal utvandringar från Sverige till Tjeckien (2017) 151 st
Antal utbytesstudenter* från Tjeckien i Sverige (Läsår 2017/18) 106 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Tjeckien (Läsår 2017/18) 85 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Tyskland

1 av 27

Sett till faktorerna nedan är Tyskland det EU-land Sverige har allra mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Tyskland till Sverige (2018) 265 mdkr
Tjänsteexport från Tyskland till Sverige (2017) 52,6 mdkr
Varuexport från Sverige till Tyskland (2018) 156,9 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Tyskland (2017) 41,9 mdkr
Rörlighet för kapital 
Tyska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 570,9 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Tyskland (Juni 2018) 254,3 mdkr
Antal anställda i tyska företag i Sverige (2017) 76 640 st
Antal anställda i svenska företag i Tyskland (2016) 93 202 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Tyskland till Sverige (2017) 3 552 st
Antal utvandringar från Sverige till Tyskland (2017) 2 410 st
Antal utbytesstudenter* från Tyskland i Sverige (Läsår 2017/18) 1 208 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Tyskland (Läsår 2017/18) 325 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Ungern

18 av 27

Sett till faktorerna nedan är Ungern det EU-land Sverige har artonde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Ungern till Sverige (2018) 15,4 mdkr
Tjänsteexport från Ungern till Sverige (2017) 3,7 mdkr
Varuexport från Sverige till Ungern (2018) 6,2 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Ungern (2017) 1,6 mdkr
Rörlighet för kapital 
Ungerska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 0,1 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Ungern (Juni 2018) 2 mdkr
Antal anställda i ungerska företag i Sverige (2017) e/t
Antal anställda i svenska företag i Ungern (2016) 10 239 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Ungern till Sverige (2017) 741 st
Antal utvandringar från Sverige till Ungern (2017) 282 st
Antal utbytesstudenter* från Ungern i Sverige (Läsår 2017/18) 19 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Ungern (Läsår 2017/18) 37 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Österrike

11 av 27

Sett till faktorerna nedan är Österrike det EU-land Sverige har elfte mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Österrike till Sverige (2018) 17,7 mdkr
Tjänsteexport från Österrike till Sverige (2017) 5,7 mdkr
Varuexport från Sverige till Österrike (2018) 13,5 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Österrike (2017) 11,6 mdkr
Rörlighet för kapital 
Österrikiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 37,7 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Österrike (Juni 2018) 4,2 mdkr
Antal anställda i österrikiska företag i Sverige (2017) 5 568 st
Antal anställda i svenska företag i Österrike (2016) 9 760 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Österrike till Sverige (2017) 358 st
Antal utvandringar från Sverige till Österrike (2017) 246 st
Antal utbytesstudenter* från Österrike i Sverige (Läsår 2017/18) 227 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Österrike (Läsår 2017/18) 110 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad

 

 

Sett till faktorerna nedan är Litauen det EU-land Sverige har fjortonde mest utbyte med.

Rörlighet för varor och tjänster 
Varuexport från Litauen till Sverige (2018) 14 mdkr
Tjänsteexport från Litauen till Sverige (2017) 3,4 mdkr
Varuexport från Sverige till Litauen (2018) 9,8 mdkr
Tjänsteexport från Sverige till Litauen (2017) 2,1 mdkr
Rörlighet för kapital 
Litauiska portföljinvesteringar i Sverige (Juni 2018) 1,2 mdkr
Svenska portföljinvesteringar i Litauen (Juni 2018) 7,1 mdkr
Antal anställda i litauiska företag i Sverige (2017) 198 st
Antal anställda i svenska företag i Litauen (2016) 16 444 st
Rörlighet för personer 
Antal invandringar från Litauen till Sverige (2017) 1 610 st
Antal utvandringar från Sverige till Litauen (2017) 233 st
Antal utbytesstudenter* från Litauen i Sverige (Läsår 2017/18) 40 st
Antal utbytesstudenter* från Sverige i Litauen (Läsår 2017/18) 8 st

Källor: SCB, IMF, Eurostat, UKÄ och Tillväxtanalys
*Antal utbytesstudenter inkluderar inte freemover studenter som anordnar sina studier på egen hand
e/t innebär att värde saknas. 0 innebär att värdet avrundats till 0

Du hittar alla siffror för samtliga länder, samt beskrivningar av variablerna här: Datablad