Inflationen i Europa

Inflationen är just nu väldigt hög i såväl Europa som världen i stort. Situationen skiljer sig dock stort åt. Under maj månad hade samtliga av de baltiska länderna högst inflation i Europa. Estland hade högst inflation på drygt 20 procent medan Schweiz inflation var lägst på knappt 3 procent.

Inflationen i de europeiska länderna mäts av Eurostat och redovisas i diagrammet som den procentuella förändringen mätt på årsbasis. Det innebär att prisutvecklingen på olika tjänster och varor mäts och sedan beräknas den årliga skillnaden mellan priset den här månaden och samma månad förra året. Under maj månad 2022 var inflationen högst i de baltiska länderna. Högst var inflationen i Estland där den uppmättes till drygt 20 procent. Lägst inom Europa var den istället i Schweiz där den uppmättes till knappt 3 procent. I Sverige uppmättes den till 7,5 procent vilket går att jämföra med snittet för länderna i EU på 8,8 procent. Många av de europeiska länderna upplever nu de högsta nivåerna av inflation på mycket länge.