Aktieförmögenhet

Under det första halvåret av 2020 uppgick den svenska aktieförmögenheten till 7 868 miljarder kronor. Hushållen ägde aktier direkt till ett värde av 956 miljarder kronor, vilket motsvarar 12 procent. I den siffran inkluderas dock inte hushållens indirekta ägande, exempelvis via fondsparande.

Den samlade aktieförmögenheten i Sverige uppgick till knappt 8 000 miljarder kronor under första halvåret av 2020. Sedan andra halvåret 1999 har förmögenheten mer än fördubblats. Förmögenhetens storlek under enskilda år är dock känslig för konjunkturen. Vi ser tydligen spåren av it-bubblan under 2000-talets början och finanskrisen under slutet av 10-talet.

Fördelat per ägare är utländska ägare den största kategorin i SCB:s statistik med ett samlat innehav på 3 205 miljarder kronor. Denna kategori är dock inte fördelad per sektor utan här summeras utländska privatpersoner, banker, fonder och så vidare under samma rubrik.

Näst största ägarkategorin är finansiella bolag vars aktieförmögenhet uppgick till 2 276 miljarder kronor under första halvåret av 2020. Även denna rubrik skall tolkas med viss försiktighet, då den samlar försäkringsbolag, pensionsinstitut, investmentbolag och övriga finansiella bolag. Dessa företag placerar pengar de lånat eller förvaltar åt någon annan. Exempelvis uppgick de svenska hushållens fondförmögenhet i svenskregistrerade aktiefonder till 586 miljarder kronor under det fjärde kvartalet av 2019. Hushållen äger dessa fondandelar men själva aktien ägs av fondförvaltaren. I diagrammet ovan hamnar sådant ägande under kategorin finansiella bolag. Hushållens direkta aktieägande uppgick till 12 procent av den totala aktieförmögenheten under första halvåret 2020.