Aktieförmögenhet

Under det andra halvåret av 2021 uppgick den svenska aktieförmögenheten till 13 482 miljarder kronor. Hushållen ägde aktier direkt till ett värde av 1622 miljarder kronor, vilket motsvarar 12 procent. I den siffran inkluderas dock inte hushållens indirekta ägande, exempelvis via fondsparande.

Den samlade aktieförmögenheten i Sverige uppgick till drygt 13 480 miljarder kronor under andra halvåret av 2021. Sedan andra halvåret 1999 har förmögenheten mer än tredubblats. Förmögenhetens storlek under enskilda år är dock känslig för konjunkturen. Vi ser tydligt spåren av it-bubblan under 2000-talets början och finanskrisen under slutet av 10-talet.

Fördelat per ägare är utländska ägare den största kategorin i SCB:s statistik med ett samlat innehav på 5 252 miljarder kronor. Den kategorin är dock inte fördelad per sektor, utan här summeras utländska privatpersoner, banker, fonder och så vidare under samma rubrik.

Näst största ägarkategorin är finansiella bolag vars aktieförmögenhet uppgick till 3 797 miljarder kronor under andra halvåret av 2021. Även den kategorin ska tolkas med viss försiktighet, efttersom den samlar försäkringsbolag, pensionsinstitut, investmentbolag och övriga finansiella bolag. Det är företag som placerar pengar de lånat eller förvaltar åt någon annan. Det är till exempel vanligt att svenska hushåll äger fondandelar där själva aktien ägs av fondförvaltaren. I diagrammet ovan hamnar sådant ägande under kategorin finansiella bolag. Hushållens direkta aktieägande uppgick till 12 procent av den totala aktieförmögenheten under andra halvåret 2021.