Aktieförmögenhet

Under det andra halvåret 2022 uppgick den svenska aktieförmögenheten till 9 614 miljarder kronor. Det var en ökning med 3 procent jämfört med den första halvan av 2022.

Den samlade aktieförmögenheten i Sverige uppgick till 9 614 miljarder kronor under andra halvåret av 2022, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med första halvan av 2022. Förmögenheten har stigit kraftigt sedan 1999. Förmögenhetens storlek under enskilda år är känslig för konjunkturen. Vi ser tydligt spåren av it-bubblan under 2000-talets början och finanskrisen under slutet av 10-talet.

Fördelat per ägare är utländska ägare den största kategorin i SCB:s statistik med ett samlat innehav på 3 638 miljarder kronor. Den kategorin är dock inte fördelad per sektor, utan här summeras utländska privatpersoner, banker, fonder och så vidare under samma rubrik.

Näst största ägarkategorin är finansiella bolag vars aktieförmögenhet uppgick till 2 908 miljarder kronor under andra halvåret av 2022. Även den kategorin ska tolkas med viss försiktighet, efttersom den samlar försäkringsbolag, pensionsinstitut, investmentbolag och övriga finansiella bolag. Det är företag som placerar pengar de lånat eller förvaltar åt någon annan. Det är till exempel vanligt att svenska hushåll äger fondandelar där själva aktien ägs av fondförvaltaren. I diagrammet ovan hamnar sådant ägande under kategorin finansiella bolag. Hushållens direkta aktieägande uppgick till 12 procent av den totala aktieförmögenheten under andra halvåret 2022.