Aktieförmögenhet

Under det första halvåret 2022 uppgick den svenska aktieförmögenheten till 9 300 miljarder kronor. Det var en minskning med drygt 30 procent jämfört med slutet av 2021. 

Den samlade aktieförmögenheten i Sverige uppgick till 9 300 miljarder kronor under första halvåret av 2022, vilket var en nedgång på drygt 30 procent jämfört med slutet av 2021. Förmögenheten har dock stigit kraftigt sedan 1999. Förmögenhetens storlek under enskilda år är känslig för konjunkturen. Vi ser tydligt spåren av it-bubblan under 2000-talets början och finanskrisen under slutet av 10-talet.

Fördelat per ägare är utländska ägare den största kategorin i SCB:s statistik med ett samlat innehav på 3 590 miljarder kronor. Den kategorin är dock inte fördelad per sektor, utan här summeras utländska privatpersoner, banker, fonder och så vidare under samma rubrik.

Näst största ägarkategorin är finansiella bolag vars aktieförmögenhet uppgick till 2 683 miljarder kronor under första halvåret av 2022. Även den kategorin ska tolkas med viss försiktighet, efttersom den samlar försäkringsbolag, pensionsinstitut, investmentbolag och övriga finansiella bolag. Det är företag som placerar pengar de lånat eller förvaltar åt någon annan. Det är till exempel vanligt att svenska hushåll äger fondandelar där själva aktien ägs av fondförvaltaren. I diagrammet ovan hamnar sådant ägande under kategorin finansiella bolag. Hushållens direkta aktieägande uppgick till 12 procent av den totala aktieförmögenheten under första halvåret 2022.