Aktieförmögenhet

Under det andra halvåret av 2019 uppgick den svenska aktieförmögenheten till 8 233 miljarder kronor. Hushållen ägde aktier direkt till ett värde av 974 miljarder kronor, vilket motsvarar 12 procent. I den siffran inkluderas dock inte hushållens indirekta ägande, exempelvis via fondsparande.

Den samlade aktieförmögenheten i Sverige uppgick till drygt 8 000 miljarder kronor under andra halvåret av 2019. Sedan andra halvåret 1999 har förmögenheten mer än fördubblats. Förmögenhetens storlek under enskilda år är dock känslig för konjunkturen. Vi ser tydligen spåren av it-bubblan under 2000-talets början och finanskrisen under slutet av 10-talet. Den pågående coronakrisen har dock ännu inte hunnit påverka siffrorna, eftersom det senaste värdet gäller andra halvåret 2019.

Fördelat per ägare är utländska ägare den största kategorin i SCB:s statistik med ett samlat innehav på 3 205 miljarder kronor. Denna kategori är dock inte fördelad per sektor utan här summeras utländska privatpersoner, banker, fonder och så vidare under samma rubrik.

Näst största ägarkategorin är finansiella bolag vars aktieförmögenhet uppgick till 2 407 miljarder kronor under andra halvåret av 2019. Även denna rubrik skall tolkas med viss försiktighet, då den samlar försäkringsbolag, pensionsinstitut, investmentbolag och övriga finansiella bolag. Dessa företag placerar pengar de lånat eller förvaltar åt någon annan. Exempelvis uppgick de svenska hushållens fondförmögenhet i svenskregistrerade aktiefonder till 586 miljarder kronor under det fjärde kvartalet av 2019. Hushållen äger dessa fondandelar men själva aktien ägs av fondförvaltaren. I diagrammet ovan hamnar sådant ägande under kategorin finansiella bolag. Hushållens direkta aktieägande uppgick till 12 procent av den totala aktieförmögenheten under andra halvåret 2019.