Börsutveckling i Sverige och USA

Stockholmsbörsen har haft en svag inledning på 2022. I april föll index med nästan 5 procent jämfört med föregående månad. Nedan visas månadsdata över börsutvecklingen, vilket innebär att snabba förändringar inte får genomslag direkt i siffrorna.

Coronakrisen medförde initialt kraftiga börsras, vilket syns tydligt i diagrammet ovan. Under februari och mars föll All Share Index på Stockholmsbörsen med 19 procent, samtidigt som Dow Jones backade med 22 procent. Under april skedde sedan en viss återhämtning som sedan fortsatte och till hösten 2020 hade index passerat nivån som var innan pandemin bröt ut.

Ser man på det ur ett mer historiskt perspektiv kan man konstatera att börsen totalt sett gått väldigt starkt under de senaste 30 åren. Perioden inleddes visserligen med en nedgång i samband med 1990-talskrisen, men därefter vände utvecklingen och var överlag mycket stark ända fram till millennieskiftet.

Det som främst drev börsvärdena uppåt under andra halvan av 1990-talet var fallande internationella räntor. Detta gjorde att investerare sökte sig bort från räntebärande tillgångar och istället ökade efterfrågan på aktier. Dessutom gjorde en stark optimism kring den då framväxande IT-sektorn att värderingarna av många bolag sköt i höjden. Till slut blev det dock uppenbart att optimismen saknade förankring i verkligheten och luften gick ur bubblan med stora börsras som följd.

Ett annat stort ras, som även det syns tydligt i diagrammet, skedde 2007-2008 i samband med den globala finanskrisen. All Share på Stockholmsbörsen föll då med över 50 procent mellan juni 2007 och december 2008.

Efter finanskrisen inleddes återigen en uppgångsfas, som i stort höll i sig ända fram till februari 2020 då coronakrisen började göra sig gällande. Vissa avbräck inträffade dock. Exempelvis sommaren 2011 då den europeiska skuldkrisen och skuldtaksbråket i den amerikanska kongressen tyngde börser runt om i världen. Ett annat avbräck kom 2018 då börsen visserligen hade en bra period under sensommaren, men totalt sett backade med 7,7 procent för året. 2019 var utvecklingen sedan starkt positiv igen då All Share steg med nära 30 procent.

Vad som påverkar börsen, hur priset på enskilda aktier eller index utvecklas och hur det påverkar samhällsekonomin förklaras här av Klas Eklund.