Börsutveckling i Sverige och USA

Finansiella transaktioner går idag på ett ögonblick. Integrationen mellan världens börser gör dessutom att de påverkar varandra. Framförallt har den amerikanska börsen stort inflytande på kapitalmarknader runt om i världen.

Börsutvecklingen hade en lång period av uppgång fram till år 2000. Efter det har vi varit med om både nedgång och återhämtning. De senaste åren har i stort präglats av en positiv utveckling. Under 2015 steg All Share Index med 6,6 procent, men året uppvisade stora kast i kursutvecklingen. Osäkerheten hade inte minst att göra med utvecklingen i Grekland och Kina. Under 2016 steg samma index med 5,8 procent och för 2017 blev siffran 6,4 procent. Under 2018 hade börsen en bra period under framförallt sensommaren, juli och augusti, men totalt sett slutade All Share på minus 7,7 procent för året. 2019 var utvecklingen starkt positiv igen då All Share steg med nära 30 procent.

Kapitalmarknaderna har legat främst när det gäller internationalisering. Pengar är lätta att flytta och söker sig dit där man förväntar högst avkastning. Det innebär att världens börser blir allt mer sammanlänkade. Den amerikanska börsen intar en särställning genom USA:s inflytande över världsekonomin. Därför bestäms den svenska börsens utveckling i hög grad av vad som händer i New York.

Under börsens toppår ökade de svenska aktierna snabbare i värde än de amerikanska. När luften gick ur aktiemarknaden, föll istället den svenska börsen mer än den amerikanska. Den svenska börsen präglas alltså av relativt stora kursförändringar över tid.

Det som drev börsvärdena uppåt under andra halvan av 1990-talet var främst fallande internationella räntor. Det gör att placerarna söker sig bort från räntebärande tillgångar som exempelvis obligationer och istället ökar efterfrågan på aktier.  Även under senare år, då ränteläget varit väldigt lågt, har räntebärande papper framstått som ett mindre attraktivt alternativ.