Börsutveckling i Sverige och USA

Under de senaste veckorna har världens börser fallit kraftigt till följd av coronakrisen. Nedan visas månadsdata för börskurserna vid månadens utgång vilket innebär att snabba ändringar inte får genomslag direkt i siffrorna.

Till följd av coronakriserns utbrott har världens börser rasat ordentligt. Här visas månadsdata för börskurserna den sista handelsdagen varje månad. Det innebär att snabba förändringar inte syns i dessa siffror.

Börsutvecklingen hade en lång period av uppgång fram till år 2000. Efter det har vi varit med om både nedgång och återhämtning. De senaste åren har i stort präglats av en positiv utveckling. Under 2015 steg All Share Index med 6,6 procent, men året uppvisade stora kast i kursutvecklingen. Osäkerheten hade inte minst att göra med utvecklingen i Grekland och Kina. Under 2016 steg samma index med 5,8 procent och för 2017 blev siffran 6,4 procent. Under 2018 hade börsen en bra period under framförallt sensommaren, juli och augusti, men totalt sett slutade All Share på minus 7,7 procent för året. 2019 var utvecklingen starkt positiv igen då All Share steg med nära 30 procent. Under början av 2020 slog coronakrisen hårt mot världens börser. Under mars föll Stockholmsbörsen med 13 procent, Dow-Jones backade med 14 procent och Euroländernas Stoxx 50 föll med 16 procent. 

Kapitalmarknaderna har legat främst när det gäller internationalisering. Pengar är lätta att flytta och söker sig dit där man förväntar högst avkastning. Det innebär att världens börser blir allt mer sammanlänkade. Den amerikanska börsen intar en särställning genom USA:s inflytande över världsekonomin. Därför bestäms den svenska börsens utveckling i hög grad av vad som händer i New York.

Det som drev börsvärdena uppåt under andra halvan av 1990-talet var främst fallande internationella räntor. Det gör att placerarna söker sig bort från räntebärande tillgångar som exempelvis obligationer och istället ökar efterfrågan på aktier.  Även under senare år, då ränteläget varit väldigt lågt, har räntebärande papper framstått som ett mindre attraktivt alternativ.