Sveriges arbetsmarknad

I många fall är det svårt att hålla reda på alla definitioner som används inom just arbetsmarknadsområdet. Här går vi igenom hur arbetsmarknaden är uppdelad och vilka som ingår i de olika grupperna.  

Nedanstående schematiska bild förklarar hur man delar upp arbetsmarknaden i Sverige. Detta är det sätt som Statistiska centralbyrån, SCB, använder i sina arbetskraftsundersökningar.

Arbetskraftsundersökningarna, AKU, utförs varje månad. Syftet är att beskriva aktuella sysselsättningsförhållanden och att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden. AKU:s uppgift om arbetslösa är det officiella arbetslöshetstalet. Undersökningarna baseras på ett representativt urval av nästan 30 000 personer per månad. Datainsamlingen sker i första hand genom telefonintervjuer av SCB:s intervjuare.

Mer om definitionerna hittar du här.

Arbetsmarknadens uppdelning

Bild som visar hur befolkningen och arbetskraften är fördelad.

Källa: SCB