Arbetskraftsinvandring från EU/EES

Arbetskraftsinvandringen från EU/EES har ökat i Sverige under 2000-talet. Främsta orsaken är EU:s utvidgning som har inneburit att fler länder omfattas av den fria rörligheten för arbetstagare. Arbetskraftsinvandringen till Sverige från andra EU-länder kommer främst från Polen,Tyskland och Slovakien.

EU/EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i ett annat medlemsland utan att ansöka om uppehållstillstånd, detta kallas att medborgaren har uppehållsrätt. Uppehållsrätter introducerades år 2006, innan dess beviljades uppehållstillstånd. EU-migranter i Sverige har tidigare behövt registrera sig hos Migrationsverket om vistelsen varat längre än tre månader, men sedan maj 2014 är denna regel borttagen. 

Diagrammet visar antalet personer med uppehållsrätt som registrerat sig som arbetstagare eller egna företagare hos Migrationsverket fram till 2013. Under 1990-talet fram till början på 2000-talet låg antalet beviljade tillstånd på omkring 2 000 stycken per år. Den kraftiga ökningen från och med 2004 sammanfaller med EU:s utvidgning då 10 nya länder blev medlemmar. Ökningen kan alltså förklaras med att personer som tidigare var utanför EU nu finns med i statistiken för EU-länderna.

Från år 2010 ökade arbetskraftsinvandringen från EU/EES igen efter att ha minskat under några år.  De flesta kom från Polen och Storbritannien, men även Tyskland, Spanien och Grekland fanns på listan över de fem länder som arbetskraftsinvandringen till Sverige främst kom ifrån. Idag är Polen, Tyskland och Slovakien de vanligaste ursprungsländerna bland arbetstagare från EU/ESS.

Notera att medborgare i Norden inte är inkluderade i denna statistik. Nordiska medborgare behöver varken registrera sig eller ansöka om uppehållstillstånd för att befinna sig i och arbeta i Sverige. För personer från utanför EU/EES som vill jobba i Sverige gäller däremot helt andra regler. Du kan läsa mer om detta här.