Äldre befolkning kräver sysselsättningsrekord

Fram till år 2030 väntas Sveriges befolkning öka med ungefär 900 000 personer. Då kommer vi vara 10,3 miljoner människor. Men utvecklingen ser olika ut för olika åldersgrupper. Störst väntas ökningen vara i gruppen ålderspensionärer, personer över 65 år. Detta ställer stora krav på hur samhället utvecklas, framför allt kräver det en betydligt högre sysselsättning.

Folkmängden ökar men fördelar sig olika

Gruppen ålderspensionärer förväntas öka med 600 000 personer fram till 2030. De förväntas också leva allt längre. Gruppen barn och ungdomar, de mellan 0-19 år, förväntas öka med ungefär 200 000 personer. Antalet personer i yrkesaktiv ålder, 20-64 år, förväntas också öka men bara med 150 000 personer. Det innebär att gruppen som inte jobbar förväntas växa betydligt mer än gruppen som gör det.

Färre ska försörja fler

Att befolkningsstrukturen förändras är inte bara någonting som får konsekvenser för befolkningspyramider och statistiska mått. Det innebär också att de som arbetar ska försörja fler som inte gör det. Man brukar prata om en försörjningsbörda. Att räkna ut försörjningsbördan handlar om att beskriva hur de som är mellan 20-64 år och jobbar delar på försörjningen, både direkt som exempelvis föräldrar som försörjer sina barn, men också indirekt genom att betala för gemensam välfärd via skatter. Försörjningsbördan räknas ut som:

  • Hela befolkningen delat med antalet sysselsatta mellan 20-64 år.

2010 var försörjningsbördan 2,25. Varje person som arbetade försörjde alltså sig själv och 1,25 personer till. Om de demografiska förutsättningarna utvecklas som man tror kommer försörjningsbördan ha ökat till 2,45 år 2030. Detta under förutsättning att arbetsmarknaden fortsätter att se ut ungefär som den gör nu.

Fler måste jobba

Detta ställer stora krav. Dels på vår gemensamma välfärd som ska kunna ta hand om fler barn och fler äldre. Men framförallt ställer det krav på arbetsmarknaden som är en förutsättning för att finansiera välfärden. Om fler mellan 20 och 64 år jobbar så kommer försörjningsbördan inte att öka så mycket. Då blir det fler som delar på försörjningen av de som inte jobbar. 

Om vi även i fortsättningen vill ha samma försörjningsbörda som idag måste det, fram till 2030, bli 420 000 fler personer som jobbar bland dem mellan 20-64 år. Gruppen i yrkesverksam ålder förväntas växa med ungefär 150 000 personer fram till 2030. Det krävs alltså att de får jobb samt att 270 000 andra också får det. Sysselsättningen i den gruppen måste uppgå till 81 procent. Mellan 1995 och 2010 har sysselsättningen i gruppen i snitt varit 75 procent och aldrig överstigit 80 procent. För att klara försörjningsbördan framöver måste vi alltså slå rekord i sysselsättning.