Många företag men få företagare

I Sverige finns det dubbelt så många företag som det finns företagare. Den senaste rapporten från Global Entrepreneurship Monitor konstaterar att svenskar beundrar framgångsrika företagare men att få ändå tar steget att bli sin egen.

I Sverige går det två företag per företagare

Antalet privata företag ökade förra året – igen. Till och med under 2009 års djupa lågkonjunktursmörker ökade antalet företag. För närvarande finns det drygt       900 000 privata svenskägda företag i Sverige. Samtidigt finns det för närvarande lite drygt 420 000 företagare i åldern 15-64 år.

Tittar man på statistiken över antal företag och antal företagare blir det snabbt uppenbart att svenska företagare i snitt driver, inte bara ett men två företag samtidigt. Så har det sett ut en tid tillbaka. Dessutom drivs 75 procent av alla företag i Sverige enbart av företagarna själva, det vill säga, utan anställda.

Långsam utveckling av antal företagare i Sverige

Tittar man på utvecklingen av antalet företagare i Sverige finns det framför allt två trender. För det första har antalet företagare i Sverige faktiskt minskat under de senaste 15 åren. Mellan 1995 och 2009 minskade antalet företagare med 15 900 personer, eller knappt 4 procent. Det kanske inte låter som något stort fall men faktum är att inom EU-15 är Sverige och Portugal de enda länderna där antalet företagare minskat under denna period. Snittet för EU-15 länderna ligger faktiskt på +12 procent med Nederländerna, Irland och Tyskland i topp. 

inom EU-15 är Sverige och Portugal de enda länderna där antalet företagare minskat

Den svaga tillväxten av företagare i Sverige framträder extra tydligt om man jämför den med befolkningstillväxten. Under samma period som antalet företagare har minskat med 15 900 personer har befolkningen ökat med 471 700 individer i motsvarande åldersgrupp.

Medelåldern bland företagarna ökar

Den andra trenden är att medelåldern bland företagarna ökar. Den stora minskningen av antalet företagare i Sverige skedde i slutet av 1990-talet. Det var nästan uteslutande företagare yngre än 50 år som då föll bort. Antalet företagare i denna åldersgrupp har under 2000-talet sedan varit i stort sett oförändrat och inte hämtat igen tappet från slutet av 1990-talet. Men under 2000-talet steg antalet företagare igen. Ökningen har dock främst bestått av företagare äldre än 50 år.

Positiva till företagare – men vill själva inte vara en

Nyligen släpptes den årliga rapporten Global Entrepreneurship Monitor, GEM. GEM är en internationell rapport som årligen mäter attityder och engagemanget kring företagande och entreprenörskap samt det faktiska antalet företagare. Rapporten visar bland annat att svenskarna hamnar i topp vad gäller att upptäcka och se företagsmöjligheter. Svenskarna är heller inte speciellt rädda för att misslyckas om de skulle starta ett företag. Dessutom uppger över 70 procent av de tillfrågade att en framgångsrik företagare har hög status i samhället.

40 procent uppger att de inte tror att de har vad som krävs för att starta och driva ett företag

Varför har då inte antalet företagare i Sverige vuxit mer än det har? Jo, drygt 40 procent av de tillfrågade uppger samtidigt att de inte tror att de har vad som krävs för att starta och driva ett företag. Nästan hälften anser att det inte är ett bra karriärsval att bli företagare och på frågan om man har för avsikt att starta och driva företag svarar bara 8,5 procent ja. Och då ska man komma ihåg att det är ännu färre som faktiskt tagit steget och blivit företagare. En klar majoritet av svenskarna är med andra ord imponerade och ser upp till framgångsrika företagare men vill själva inte vara en.