Din inkomstskatt 2011

Hur mycket får du kvar efter skatt under 2011? Nu kan du ta reda på svaret i vår uppdaterade räknesnurra för inkomstskatten. Gladast har du i år anledning att vara om du är pensionär.

I år kan alla pensionärer se fram emot lägre inkomstskatt eftersom grundavdraget för alla över 65 år höjs. Grundavdraget är den del av din inkomst som inte beskattas med vare sig kommunal eller statlig inkomstskatt och det är tredje året i rad som det nu höjs för pensionärer. Effekten har blivit att skatteskillnaderna gentemot arbetstagare som får jobbskatteavdrag har minskats.

Om man till exempel jämför en arbetstagare som tjänar 20 000 kronor i månaden och en pensionär som har 20 000 kronor i pension, betalar arbetstagaren omkring 1 450 kronor mindre i skatt varje månad jämfört med hur det var innan jobbskatteavdraget infördes. Pensionären har inte fått lika stora skattelättnader, men med årets förstärkning av grundavdraget rör det sig ändå om en skattesänkning på omkring 850 kronor på månadsbasis jämfört med 2006. Förra året var skillnaden mellan arbetstagarens och pensionärens skatt i exemplet nära 500 kronor större.

Även om du inte är pensionär är det ändå intressant att kolla din inkomstskatt i vår räknesnurra. Varje år sker nämligen förändringar i de brytpunkter som bestämmer när man börjar betala statlig skatt. Dessutom påverkar förändringen av prisbasbeloppet, som styrs av inflationen, hur mycket skatt du betalar. Klicka alltså på länken nedan och ta reda på mer om din inkomstskatt 2011.

Räkna ut din skatt