Arbetslösheten i din region

Under 2010 låg arbetslösheten kvar på en oförändrad hög nivå i Sverige. Regionalt sett har arbetslösheten dock både ökat och minskat i landet. Västernorrlands, Östergötlands och Västmanlands län var de län med både den högsta arbetslösheten och den högsta ungdomsarbetslösheten under förra året.

Arbetslösheten fortsatte att vara hög under 2010

Sett till hela landet steg arbetslösheten endast med 0,1 procentenheter till 8,4 procent förra året. Även om detta är en hög nivå var ändå utvecklingen betydligt mer gynnsam än vad prognoserna hade förutspått. Utvecklingen kan jämföras med 2009 då arbetslösheten ökade med 100 000 personer, eller 2,1 procentenheter.

Arbetslösheten ökade mest i Västernorrland

Den regionala utvecklingen av arbetslösheten har dock skiljt sig mycket åt under året som gått. Örebro och Gävleborgs län, som var de enda länen med en arbetslöshet över 10 procent under 2009, tillhör de län där arbetslösheten minskat mest under 2010. Även i Värmlands och Gotlands län minskade arbetslösheten rejält under förra året.

Västernorrlands län toppar listan över län där arbetslösheten ökade mest under 2010. Där steg arbetslösheten från 9,0 till 10,8 procent på ett år, en ökning med 1,8 procentenheter. Det innebär också att Västernorrland var det län med högst arbetslöshet under 2010. Ytterligare två län hade under 2010 en ökande arbetslöshet som tog dem över 10 procent nämligen Västmanlands och Östergötlands län.

Län med högst arbetslöshet har också högst ungdomsarbetslöshet

Även ungdomsarbetslösheten höll sig på en oförändrad hög nivå under 2010. Precis som under 2009 uppgick ungdomsarbetslösheten till drygt 25 procent. Det kan jämföras med 2008 då ungdomsarbetslösheten var 20 procent. Högst ungdomsarbetslöshet under 2010 hade de tre län som även hade högst total arbetslöshet, nämligen Västernorrlands, Östergötlands och Västmanlands län. I dessa tre län uppgick ungdomsarbetslösheten till över 30 procent under förra året.

Arbetslöshet per län

År 2010

År 2010

15-74 år, procentFörändring jmf 2009, procentenheter15-24 år, procentFörändring jmf 2009, procentenheter
Västernorrlands län10,81,836,87,3
Östergötlands län10,00,232,18,6
Västmanlands län10,00,830,53,1
Blekinge län9,80,629,40,7
Norrbottens län9,80,326,92,8
Örebro län9,5-1,126,6-3,7
Södermanlands län9,30,424,4-5,1
Gävleborgs län9,2-0,924,5-4,9
Jämtlands län9,00,327,6-5,0
Västra Götalands län8,7-0,226,10,6
Kalmar län8,5-0,527,3-5,5
Västerbottens län8,50,426,51,5
Skåne län8,4-0,226,71,7
Värmlands län8,4-1,122,4-1,9
Dalarnas län8,4-0,226,23,0
Sverige8,40,125,20,2
Uppsala län8,20,622,2-0,2
Kronobergs län7,9-0,219,4-7,7
Jönköpings län7,2-0,220,8-1,1
Hallands län7,20,423,92,2
Stockholms län7,10,421,6-0,4
Gotlands län6,6-2,322,3-4,5
Källa: SCB, AKU