Glöm inte framtiden

Sveriges framtida andel av den globala ekonomin och ekonomiska tillväxt beror till stor del på produktiviteten i ekonomin. Men vad innebär det att ekonomin ska vara produktiv och är det detsamma inom både industrin och tjänstesektorn?

Konkurrenskraften viktigt för tillväxten

Med jämna mellanrum pratas det om att det är viktigt att arbeta för att behålla Sveriges konkurrenskraft. Debatten är återkommande därför att detta är en återkommande angelägenhet. Det handlar om att svensk produktion, både av varor och tjänster, ska vara konkurrenskraftig mot sina konkurrenter, både i Sverige och i utlandet. Konkurrenskraft innebär att kunna leverera kvalitet och kvantitet till ett så pass bra pris att konsumenterna väljer att köpa just den produkten eller tjänsten. Några av förutsättningarna för att klara detta handlar om att vara i framkant vad gäller ny teknik, men också att ha en väl fungerande infrastruktur och en väl och rätt utbildad befolkning.

Med ekonomiska termer kallas det produktivitet, det vill säga, hur mycket förädlingsvärde en produktion kan skapa per arbetad timme i produktionen. Sett över en längre tidsperiod handlar det också om den ekonomiska tillväxten. Produktivitet är nämligen en av de mest avgörande faktorerna för den långsiktiga ekonomiska tillväxten i ett land.

Baumols sjuka, en tydlig trend än så länge

En tydlig trend vad gäller produktiviteten är att den ökar snabbare i den privata varuproduktionen jämfört med den privata tjänsteproduktionen. Det är inte så konstigt, det är trots allt betydligt lättare att effektivisera produktionen i en fabrik jämfört med i en frisörsalong. Detta är också ett välkänt faktum och har blivit myntat ’Baumols sjuka’. Anledningen till att man kallar det en sjuka är att en lägre produktivitet innebär en lägre ekonomisk tillväxt.

Baumols sjuka har lite mer extremt ibland också tolkats som att tillväxten i produktiviteten skulle vara noll i tjänstesektorn. Ett vanligt exempel är att det inte går att öka produktiviteten i en symfoniorkesters framförande av ett musikstycke. Att spela dubbelt så fort har nog snarare helt motsatt effekt, det vill säga, värdet av musiken enligt lyssnarna kommer att falla.

Vi vet idag inget om hur den framtida tjänstesektorn kommer att se ut. Stora delar av den är relativt nya branscher och hur fort produktiviteten kan öka i dessa återstår fortfarande att se.

Vad gäller den privata tjänstesektorn kan detta dock lätt motbevisas. Tillväxten må vara lägre jämfört med varuproduktionen men den är långt ifrån oförändrad. För att återgå till exemplet med symfoniorkestern så har bland annat den tekniska utvecklingen till exempel inneburit att orkestern kunnat sälja fler koncertbiljetter och på så sätt ökat värdet av sin produktion.

Vi vet idag inget om hur den framtida tjänstesektorn kommer att se ut. Stora delar av den är relativt nya branscher och hur fort produktiviteten kan öka i dessa återstår fortfarande att se. Även om tjänstesektorn idag har en lägre tillväxt än varuproduktionen är det viktigt att poängtera att detta inte är samma sak som att säga att så kommer det därmed alltid att förbli. Tjänsteföretag strävar ju också, precis som varuföretag, efter att hela tiden öka sin konkurrenskraft.

Produktiviteten beroende av investeringar

Eftersom vi inte vet hur framtiden ser ut går det inte att säga vad som kommer att öka produktiviteten exakt. Det går dock att mer generellt svara på den frågan. Produktivitet handlar om att kunna producera samma kvantitet med samma kvalitet fast med färre antal arbetade timmar. Det handlar dock inte om att stressa sönder personal. Istället handlar det om investeringar och effektiviseringar i produktionsprocessen.

Det handlar dock inte om att stressa sönder personal. Istället handlar det om investeringar och effektiviseringar i produktionsprocessen.

För att företag ska kunna öka produktiviteten och bibehålla konkurrenskraften är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterade om nya lösningar och möjligheter och investera i nya förbättrade maskiner, fordon, datorer, tekniska lösningar, lokaler med mycket mera. Dessutom är det viktigt att öka personalens kompetens så att de ska kunna bli mer effektiva, utan att stressa. Utöver detta är det givetvis också viktigt att den infrastruktur, arbetskraft och institutioner med mera som företagen påverkas av också följer med i utvecklingen.

Vinst lönar sig

Men investeringar kostar. För att ha möjlighet att investera är företagen beroende av sina intäkter, sin vinst. Och det handlar inte om att investera bara nån gång här eller där. Givet den hårda konkurrens som finns idag genom globaliseringen klarar företagen helt enkelt inte att upprätthålla sin konkurrenskraft genom att enbart ”fortsätta som förr”. Det handlar om att hela tiden följa med i utvecklingen och inte glömma bort framtiden.