Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Snabba fakta

BNP - Sverige Procent, förändring jämfört med samma kvartal föregående år Läs mer Litet diagram som visar BNP - Sverige
3,0 Procent 2015, kv 2
BNP per capita Fasta priser, referensår 2014 Läs mer Litet diagram som visar BNP per capita
403 700 Kronor 2014
BNI Löpande priser, miljarder SEK Läs mer Litet diagram som visar BNI
4 075,4 BNI, mdkr 2014
Konjunkturen - Barometerindikatorn 100 = Normalt konjunkturläge Läs mer Litet diagram som visar Konjunkturen - Barometerindikatorn
102,7 Indikatorn jul-15
Sysselsättning Antal i åldersgruppen 15-74 år Läs mer Litet diagram som visar Sysselsättning
5 002 700 Antal sysselsatta jul-15
Arbetslöshet Andel av arbetskraften, 15-74 år Läs mer Litet diagram som visar Arbetslöshet
6,5 Procent jul-15
Ungdomsarbetslöshet Andel av arbetskraften, 15-24 år Läs mer Litet diagram som visar Ungdomsarbetslöshet
14,6 Procent jul-15
Nyanmälda platser Antal nyanmälda platser Läs mer Litet diagram som visar Nyanmälda platser
55 927 Antal jul-15
Varsel om uppsägning Antal varslade personer Läs mer Litet diagram som visar Varsel om uppsägning
1 862 Antal jul-15
Förtidspensionerade Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning Läs mer Litet diagram som visar Förtidspensionerade
354 828 Antal personer 2014
Inflation Förändring jämfört med motsvarande månad föregående år Läs mer Litet diagram som visar Inflation
-0,1 KPI (%) jul-15
Reporäntan Reporäntan vid månadens utgång, procent Läs mer Litet diagram som visar Reporäntan
-0,35 Procent jul-15
Växelkursutveckling Svenska kronor per valutaenhet Läs mer Litet diagram som visar Växelkursutveckling
8,63 Kronor per dollar jul-15
Växelkursutveckling (TCW-index) Index 1992-11-18 = 100 Läs mer Litet diagram som visar Växelkursutveckling (TCW-index)
132,9 TCW-index jul-15
Skattetrycket Procent av BNP Läs mer Litet diagram som visar Skattetrycket
42,7 Andel av BNP 2014
Kommunalskatter Medelskattesats, riket Läs mer Litet diagram som visar Kommunalskatter
31,99 Procent 2015
Arbetsgivaravgift Procent av bruttolön Läs mer Litet diagram som visar Arbetsgivaravgift
31,42 Arbetsgivaravgift 2015
Statsskulden Miljarder kronor Läs mer Litet diagram som visar Statsskulden
1 381,5 Miljarder kronor jul-15
Företagare Antal företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar Läs mer Litet diagram som visar Företagare
492 600 Antal, 15-74 år maj-15
Antal företag i Sverige Antal företag i Sverige efter vissa exkluderingar Läs mer Litet diagram som visar Antal företag i Sverige
1 069 507 Antal 2014
Nystartade företag Antal nystartade företag Läs mer Litet diagram som visar Nystartade företag
71 668 Antal företag 2014