Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Snabba fakta

BNP - Sverige Procent, förändring jämfört med samma kvartal föregående år Läs mer Litet diagram som visar BNP - Sverige
2,7 Procent 2014, kv 4
BNP per capita Fasta priser, referensår 2014 Läs mer Litet diagram som visar BNP per capita
403 000 Kronor 2014
BNI Löpande priser, miljarder SEK Läs mer Litet diagram som visar BNI
4 050,4 BNI, mdkr 2014
Konjunkturen - Barometerindikatorn 100 = Normalt konjunkturläge Läs mer Litet diagram som visar Konjunkturen - Barometerindikatorn
101,5 Indikatorn mar-15
Sysselsättning Antal i åldersgruppen 15-74 år Läs mer Litet diagram som visar Sysselsättning
4 729 600 Antal sysselsatta feb-15
Arbetslöshet Andel av arbetskraften, 15-74 år Läs mer Litet diagram som visar Arbetslöshet
8,4 Procent feb-15
Ungdomsarbetslöshet Andel av arbetskraften, 15-24 år Läs mer Litet diagram som visar Ungdomsarbetslöshet
24,7 Procent feb-15
Nyanmälda platser Antal nyanmälda platser Läs mer Litet diagram som visar Nyanmälda platser
96 572 Antal feb-15
Varsel om uppsägning Antal varslade personer Läs mer Litet diagram som visar Varsel om uppsägning
4 606 Antal feb-15
Förtidspensionerade Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning Läs mer Litet diagram som visar Förtidspensionerade
354 828 Antal personer 2014
Inflation Förändring jämfört med motsvarande månad föregående år Läs mer Litet diagram som visar Inflation
0,1 KPI (%) feb-15
Reporäntan Reporäntan vid månadens utgång, procent Läs mer Litet diagram som visar Reporäntan
-0,25 Procent mar-15
Växelkursutveckling Svenska kronor per valutaenhet Läs mer Litet diagram som visar Växelkursutveckling
8,37 Kronor per dollar feb-15
Växelkursutveckling (TCW-index) Index 1992-11-18 = 100 Läs mer Litet diagram som visar Växelkursutveckling (TCW-index)
131,2 TCW-index feb-15
Skattetrycket Procent av BNP Läs mer Litet diagram som visar Skattetrycket
42,5 Andel av BNP 2014
Kommunalskatter Medelskattesats, riket Läs mer Litet diagram som visar Kommunalskatter
31,99 Procent 2015
Arbetsgivaravgift Procent av bruttolön Läs mer Litet diagram som visar Arbetsgivaravgift
31,42 Arbetsgivaravgift 2015
Statsskulden Miljarder kronor Läs mer Litet diagram som visar Statsskulden
1 366,2 Miljarder kronor feb-15
Företagare Antal företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar Läs mer Litet diagram som visar Företagare
488 900 Antal, 15-74 år jan-15
Antal företag i Sverige Antal företag i Sverige efter vissa exkluderingar Läs mer Litet diagram som visar Antal företag i Sverige
1 069 507 Antal 2014
Nystartade företag Antal nystartade företag Läs mer Litet diagram som visar Nystartade företag
69 242 Antal företag 2013