Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Snabba fakta

BNP - Sverige Procent, förändring jämfört med samma kvartal föregående år Läs mer Litet diagram som visar BNP - Sverige
2,1 Procent 2014, kv 3
BNP per capita Fasta priser, referensår 2013 Läs mer Litet diagram som visar BNP per capita
393 200 Kronor 2013
BNI Löpande priser, miljarder SEK Läs mer Litet diagram som visar BNI
3 911,3 BNI, mdkr 2013
Konjunkturen - Barometerindikatorn 100 = Normalt konjunkturläge Läs mer Litet diagram som visar Konjunkturen - Barometerindikatorn
105,8 Indikatorn dec-14
Sysselsättning Antal i åldersgruppen 15-74 år Läs mer Litet diagram som visar Sysselsättning
4 763 100 Antal sysselsatta dec-14
Arbetslöshet Andel av arbetskraften, 15-74 år Läs mer Litet diagram som visar Arbetslöshet
7,0 Procent dec-14
Ungdomsarbetslöshet Andel av arbetskraften, 15-24 år Läs mer Litet diagram som visar Ungdomsarbetslöshet
18,6 Procent dec-14
Nyanmälda platser Antal nyanmälda platser Läs mer Litet diagram som visar Nyanmälda platser
66 945 Antal dec-14
Varsel om uppsägning Antal varslade personer Läs mer Litet diagram som visar Varsel om uppsägning
2 526 Antal dec-14
Förtidspensionerade Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning Läs mer Litet diagram som visar Förtidspensionerade
363 602 Antal personer 2013
Inflation Förändring jämfört med motsvarande månad föregående år Läs mer Litet diagram som visar Inflation
-0,3 KPI (%) dec-14
Reporäntan Reporäntan vid månadens utgång, procent Läs mer Litet diagram som visar Reporäntan
0,00 Procent dec-14
Växelkursutveckling Svenska kronor per valutaenhet Läs mer Litet diagram som visar Växelkursutveckling
7,81 Kronor per dollar dec-14
Växelkursutveckling (TCW-index) Index 1992-11-18 = 100 Läs mer Litet diagram som visar Växelkursutveckling (TCW-index)
129,0 TCW-index dec-14
Skattetrycket Procent av BNP Läs mer Litet diagram som visar Skattetrycket
42,9 Andel av BNP 2013
Kommunalskatter Medelskattesats, riket Läs mer Litet diagram som visar Kommunalskatter
31,99 Procent 2015
Arbetsgivaravgift Procent av bruttolön Läs mer Litet diagram som visar Arbetsgivaravgift
31,42 Arbetsgivaravgift 2015
Statsskulden Miljarder kronor Läs mer Litet diagram som visar Statsskulden
1 394,3 Miljarder kronor dec-14
Företagare Antal företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar Läs mer Litet diagram som visar Företagare
521 000 Antal, 15-74 år dec-14
Antal företag i Sverige Antal företag i Sverige efter vissa exkluderingar Läs mer Litet diagram som visar Antal företag i Sverige
1 041 057 Antal 2013
Nystartade företag Antal nystartade företag Läs mer Litet diagram som visar Nystartade företag
69 242 Antal företag 2013