Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Snabba fakta

BNP - Sverige Procent, förändring jämfört med samma kvartal föregående år Läs mer Litet diagram som visar BNP - Sverige
2,6 Procent 2014, kv 2
BNP per capita Fasta priser, referensår 2013 Läs mer Litet diagram som visar BNP per capita
393 300 Kronor 2013
BNI Löpande priser, miljarder SEK Läs mer Litet diagram som visar BNI
3 904,0 BNI, mdkr 2013
Konjunkturen - Barometerindikatorn 100 = Normalt konjunkturläge Läs mer Litet diagram som visar Konjunkturen - Barometerindikatorn
104,3 Indikatorn okt-14
Sysselsättning Antal i åldersgruppen 15-74 år Läs mer Litet diagram som visar Sysselsättning
4 771 900 Antal sysselsatta okt-14
Arbetslöshet Andel av arbetskraften, 15-74 år Läs mer Litet diagram som visar Arbetslöshet
7,5 Procent okt-14
Ungdomsarbetslöshet Andel av arbetskraften, 15-24 år Läs mer Litet diagram som visar Ungdomsarbetslöshet
20,4 Procent okt-14
Nyanmälda platser Antal nyanmälda platser Läs mer Litet diagram som visar Nyanmälda platser
70 824 Antal okt-14
Varsel om uppsägning Antal varslade personer Läs mer Litet diagram som visar Varsel om uppsägning
4 801 Antal okt-14
Förtidspensionerade Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning Läs mer Litet diagram som visar Förtidspensionerade
363 602 Antal personer 2013
Inflation Förändring jämfört med motsvarande månad föregående år Läs mer Litet diagram som visar Inflation
-0,1 KPI (%) okt-14
Reporäntan Reporäntan vid månadens utgång, procent Läs mer Litet diagram som visar Reporäntan
0,00 Procent okt-14
Växelkursutveckling Svenska kronor per valutaenhet Läs mer Litet diagram som visar Växelkursutveckling
7,35 Kronor per dollar okt-14
Växelkursutveckling (TCW-index) Index 1992-11-18 = 100 Läs mer Litet diagram som visar Växelkursutveckling (TCW-index)
126,4 TCW-index okt-14
Skattetrycket Procent av BNP Läs mer Litet diagram som visar Skattetrycket
42,9 Andel av BNP 2013
Kommunalskatter Medelskattesats, riket Läs mer Litet diagram som visar Kommunalskatter
31,86 Procent 2014
Arbetsgivaravgift Procent av bruttolön Läs mer Litet diagram som visar Arbetsgivaravgift
31,42 Arbetsgivaravgift 2014
Statsskulden Miljarder kronor Läs mer Litet diagram som visar Statsskulden
1 302,5 Miljarder kronor okt-14
Företagare Antal företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar Läs mer Litet diagram som visar Företagare
474 800 Antal, 15-74 år okt-14
Antal företag i Sverige Antal företag i Sverige efter vissa exkluderingar Läs mer Litet diagram som visar Antal företag i Sverige
1 041 057 Antal 2013
Nystartade företag Antal nystartade företag Läs mer Litet diagram som visar Nystartade företag
69 242 Antal företag 2013