Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Ordlista

I ordlistan förklaras ord och begrepp som används inom områdena ekonomi, skatter, arbetsmarknad, energi, miljö, företagande, utbildning och offentlig sektor. Tycker du att något ord fattas, skicka gärna ett meddelande med dina förslag till ekonomifakta@ekonomifakta.se

B

 •   Baisse
 •   Balansräkning
 •   Bank run
 •   Basarekonomi
 •   Basbelopp
 •   Basindustri
 •   Basränta
 •   Bebyggelsesektorn
 •   Belöningssystem
 •   Bergvärme
 •   Beskattningsbar förvärvsinkomst
 •   Beställningspunkt
 •   Betalningsbalans
 •   Bidrag
 •   Bifirma
 •   Bilaterala överenskommelser
 •   Biobränsle
 •   Biomassa
 •   Blandekonomi
 •   Blankning
 •   Blockad
 •   BNI
 •   BNP
 •   BNP, nominell
 •   BNP, potentiell
 •   BNP, real
 •   BNP-gap
 •   Bojkott
 •   Bolagsskatt
 •   Bolagsstyrning
 •   Boom
 •   Bransch
 •   BRP
 •   Bruttoinkomst
 •   Bruttoinvestering
 •   Bruttolön
 •   Bruttonationalprodukt
 •   Bruttoskuld
 •   Brytpunkt
 •   Bubbla
 •   Budget
 •   Budgeteringsmarginal
 •   Budgetpolitiska mål
 •   Budgetproposition
 •   Budgetsaldo
 •   Budgetunderskott
 •   Bytesbalans
 •   Bytesförhållande
 •   Börs

Hur hänger det ihop?

Vad leder till vad inom samhällsekonomin? Här kan du se hur det hänger ihop.

Mest lästa artiklar

Här listar vi de mest lästa artiklarna på webbplatsen