Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Skattetrycket

Procent av BNP
42,7 Andel av BNP 2014
Sverige har inte alltid haft ett högt skattetryck. Länge var det samlade skatteuttaget lägre i Sverige än genomsnittet för OECD-länderna. Tendensen under senare år har varit att skattetrycket sjunkit något.

Sveriges skattetryck förr och nu

Skatteintäkter som andel av BNP

Diagram som visar Sveriges skattetryck förr och nu Diagram som visar Sveriges skattetryck förr och nu

Andel av BNP

Källa: 1900-1949: Rodriguez, E (1981); "Den svenska skattehistorien". 1950-1964: Rodriguez (data skatteintäkter), SCB (data BNP). 1965-1992: OECD (data skatteintäkter), SCB (data BNP). 1993- : SCB.

Observera tidsseriebrotten i serien.

Att Sverige har högre skatter än jämförbara länder är ett faktum som upprepats ofta. Historiskt har det emellertid inte varit så. Under de så kallade rekordåren på 1950- och 1960-talen hade Sverige fortfarande ett skattetryck som var lägre än genomsnittet för OECD-länderna. Först i början av 1970-talet blev skattenivån signifikant högre än i jämförbara länder.

I och med expansionen av den offentliga sektorn i början på 1970-talet ökade skattetrycket. Ökningen skedde främst genom att arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt.

Skattetrycket, eller skattekvoten, beräknas som kvoten mellan de totala skatteintäkterna och BNP. Ett skatteuttag på 400 miljarder och en BNP på 1 000 miljarder ger till exempel ett skattetryck på 40 procent.

Sedan 2005 har skattetrycket sjunkit med 3,9 procentenheter i Sverige. År 2014 uppgick skattetrycket till 42,7 procent.

I september 2014 skedde en större revidering av nationalräkenskaperna vilken bland annat fick till följd att skattetrycket justerades ner för hela perioden från 1950 och framåt. Skälet var att den nya metodiken att beräkna BNP, ENS 2010, gav högre BNP-siffror. Denna metodförändring kan under en tid påverka den internationella jämförbarheten av skattetrycket.

Hur skattemedlen och andra offentliga intäkter används kan du läsa om här. På den sidan återfinns även ett diagram som visar hur de offentliga utgifterna, fördelade på olika ändamål, har utvecklats över tid.

Räkna ut din skatt

Här kan du räkna ut din totala skatt - inklusive de skatter du sällan ser.