Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Punktskatter

Punktskatter är konsumtionsskatter som endast tas ut på speciella varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

Punktskatter 2013

Miljarder kronor

Diagram som visar Punktskatter 2013 Diagram som visar Punktskatter 2013
Källa: Ekonomistyrningsverket

Siffrorna är preliminära.
* Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms, löneskatt, övriga produktionsskatter samt i vissa fall så kallade punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en stor del av statens inkomster. De uppgår årligen till över 100 miljarder kronor.

Punktskatterna på energi och koldioxid bidrar, som visas i diagrammet, med nära 60 procent av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in över 65 miljarder kronor till statskassan.

Punktskatter

Skatteintäkt år 2013

Miljoner kronor
Tobaksskatt11 136
Alkoholskatt*12 217
Energi-, och koldioxidskatt64 942
Energiskatt på elektrisk kraft21 073
Energiskatt bensin11 099
Energiskatt oljeprodukter8 362
Energiskatt övrigt377
Koldioxidskatt bensin8 845
Koldioxidskatt oljeprodukter14 455
Koldioxidskatt övrigt731
Övriga skatter på miljö och energi4 312
Skatt på vägtrafik16 502
Övriga punktskatter7 149
= Summa punktskatter116 257
Källa: Ekonomistyrningsverket

Uppgifterna är preliminära.
* Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.


Ladda ner siffror till Excel

Vad vet du om skatter?

Här kan du testa dina kunskaper om Sveriges ekonomi. Gör testet och få reda på hur duktig du är!