Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Arbetsgivaren betalar 27 335 kr/månad På lönebeskedet 16 519 kr/månad

Efter skatt får du behålla 16 519 kronor av din lön. Med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften är kostnaden för din arbetsgivare 27 335 kronor.

Din skatt 2015
Ändra år

Inkomstskatten består av tre delar. Den kommunala inkomstskatten betalar alla. Den statliga inkomstskatten betalas på den del av lönen som överstiger 36 940 kr/månad. För inkomster över 52 430 kr/månad ingår även den så kallade värnskatten i den statliga skatten. För pensionärer ligger dessa gränser något högre på grund av det förstärkta grundavdraget.

Pensionsavgiften bidrar till att finansiera din framtida pension, men i nästan alla inkomstlägen reduceras den bort per automatik. Jobbskatteavdraget är en särskild skattereduktion på arbetsinkomster som infördes 2007 och vars femte steg infördes inkomståret 2014.

På en del av inkomsten betalar du ingen inkomstskatt, det så kallade grundavdraget. Hur stort grundavdraget är avgörs av hur mycket du tjänar. Om du är över 65 år är grundavdraget förstärkt.

Observera att räknesnurran endast tar med skatter. De avtalade sociala avgifterna, som också är en del av anställningskostnaden, ingår alltså inte.

Arbetsgivaren betalar för dig
27 335 kr
Arbetsgivaravgift
6 535 kr
Din bruttolön
20 800 kr
Kommunalskatt inkl. kyrkoavgift
5 781 kr
Statlig inkomstskatt
0 kr
Pensionsavgift, netto
0 kr
Jobbskatteavdrag
1 501 kr
På ditt lönebesked
16 519 kr
Summa skatter
10 816 kr

I tabellen nedan kan du se hur skatten har utvecklats över tid. Genom att välja år under tabellen kan du enkelt få fram hur skatten har förändrats. Observera att förändringar i arbetsgivaravgiften inkluderas i denna beräkning.

Arbetsgivaren betalar för dig Nettoinkomst Summa skatter
2015 27 335 kr 16 519 kr 10 816 kr
2014 27 335 kr 16 566 kr 10 769 kr
2013 27 335 kr 16 412 kr 10 924 kr
2012 27 335 kr 16 375 kr 10 960 kr
2011 27 335 kr 16 338 kr 10 997 kr
2010 27 335 kr 16 332 kr 11 003 kr
2009 27 335 kr 16 142 kr 11 194 kr
2008 27 543 kr 15 872 kr 11 671 kr
2007 27 543 kr 15 579 kr 11 965 kr
2006 27 514 kr 14 784 kr 12 730 kr
2005 27 552 kr 14 624 kr 12 928 kr

För att enklare se hur mycket skatten har höjts eller sänkts genom åren kan man vilja justera för inflationen. I denna beräkning sker detta på två sätt. Prisbasbeloppet hålls konstant och det samma gäller för skiktgränserna så länge som de har höjts med inflationen plus två procentenheter. Prisbasbeloppet justeras årligen efter hur hög inflationen har varit under föregående år och det påverkar både storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Även skiktgränserna, som avgör när man börjar betala statlig skatt, justeras årligen. I normalfallet ska de höjas med inflationen plus två procentenheter för att avspegla inkomstutvecklingen. Det har dock skett avsteg från denna princip och det är i sådana fall relevant att tala om skattehöjningar eller sänkningar. När sådana avsteg har skett tar beräkningen hänsyn till detta.

Förändrad skatt mellan
och
-2 112 kr