Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Sysselsatta i den offentliga sektorn

Antalet sysselsatta i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, var knappt 1,5 miljoner 2013.

Sysselsättning i offentlig sektor

Andel av total offentliga sysselsättningen, 2013, 16-74 år

Diagram som visar Sysselsättning i offentlig sektor Diagram som visar Sysselsättning i offentlig sektor
Källa: SCB, RAMS

Av diagramtekniska skäl har posten Övriga offentliga institutioner uteslutits. Denna uppgick år 2013 till 1258
personer.

Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar:

  • Den statliga sektorn: riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna.
  • Den kommunala sektorn: kommuner, landsting och regioner samt kommunala förbund
  • Ålderspensionssystemet

Kommunsektorn omfattar både kommuner, primärkommuner, och landsting, landstingskommuner och regioner samt kommunalförbund.

Den allra största sysselsättningsdelen står primärkommunerna för. Detta är inte så konstigt då primärkommunernas ansvar inkluderar bland annat följande områden: social omsorg, utbildning, förskola,  byggfrågor, miljöskydd, renhållning, avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst  och civilförsvar.

Andelen sysselsatta i offentlig sektor har minskat sedan 1990-talet. År 2013 var andelen 32,4 procent om man inkluderar offentligt ägda företag. Om man inte räknar med dessa uppgår andelen istället till 27,9 procent.