Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

BNP - Sverige

Procent, förändring jämfört med samma kvartal föregående år
1,9 Procent 2014, kv 2
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 3 641 miljarder kronor år 2013. Jämfört med 2012 ökade BNP med 1,6 procent. Tillväxten under det andra kvartalet 2014 var 1,9 procent.

BNP, kvartal, procent

Procent, förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Diagram som visar BNP, kvartal, procent Diagram som visar BNP, kvartal, procent

Procent

Källa: SCB via Macrobond

Not: kalenderkorrigerad statistik, baseras på fasta priser.

BNP, kvartal, miljarder kronor

Fasta priser, referensår 2013

Diagram som visar BNP, kvartal, miljarder kronor Diagram som visar BNP, kvartal, miljarder kronor

Mdkr

Källa: SCB via Macrobond

Not: säsongsrensad och kalenderkorrigerad statistik.

BNP, år, miljarder kronor

Fasta priser, referensår 2013

Diagram som visar BNP, år, miljarder kronor Diagram som visar BNP, år, miljarder kronor

Mdkr

Källa: SCB

BNP, år, procent

Procent, förändring jämfört med föregående år

Diagram som visar BNP, år, procent Diagram som visar BNP, år, procent

Procent

Källa: SCB

Not: statistiken baseras på fasta priser.

BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2013 uppgick Sveriges BNP till 3 634 miljarder kronor. Det kan till exempel jämföras med USA vars BNP är drygt 40 gånger större än Sveriges.

BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas alltså en ökning av BNP över tid. För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt drygt 2 procent per år sett från 1970 fram till idag. Under denna period har dock Sverige upplevt flera djupa lågkonjunkturer. 

Ett stort avbrott i tillväxten var under 1990-talets början då BNP föll tre år i rad. Under början av 2000-talet drabbades den svenska ekonomin, liksom stora delar av den utvecklade världen, när IT-bubblan sprack. Senaste avbrottet i tillväxten kom under 2008 med finanskrisen som blev startskottet för en ny global lågkonjunktur. 2009 krympte Sveriges BNP med 5 procent vilket är den största minskningen av BNP i Sverige under ett enda år i modern tid. Efter finanskrisen har det skett en återhämtning, med riktigt höga tillväxtsiffror under 2010. I takt med att skuldkrisen förvärrats internationellt har dock ekonomin bromsat in igen.

I menyn ovanför diagrammet kan du välja om du vill titta på BNP-utvecklingen per kvartal eller på årsbasis. Du kan också välja om du vill studera tillväxten i procent eller BNP i kronor. Alla dessa serier uttrycks i fasta priser. Det betyder att man har räknat bort prisförändringar eller, lite förenklat, justerat för inflationen. En mer detaljerad genomgång av Sveriges BNP för det senaste året hittar du här.