Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Börsutveckling i Sverige och USA

Finansiella transaktioner går idag på ett ögonblick. Integrationen mellan världens börser gör dessutom att de påverkar varandra. Framförallt har den amerikanska börsen stort inflytande på kapitalmarknader runtom i världen.

Börsutveckling i Sverige och USA

Index jan 1990 =100, eller enligt val

Diagram som visar Börsutveckling i Sverige och USA Diagram som visar Börsutveckling i Sverige och USA

Sverige

USA

Källa: Macrobond

Not: Index är justerade till bas 100 för januari år 1990. Index för Sverige är OMXSPI, OMX Stockholm All-Share Index. För USA används DJIA, Dow Jones Industrial Average. Värdena avser sista dagen varje månad.

Börsutveckligen hade en lång period av uppgång fram till år 2000. Efter det har vi varit med om både nedgång och återhämtning. De senaste åren har präglats av en positiv kursutveckling och All Share Index ligger över toppnoteringen från 2007.

Kapitalmarknaderna har legat främst när det gäller internationalisering. Pengar är lätta att flytta och söker sig dit där man förväntar högst avkastning. Det innebär att världens börser blir allt mer sammanlänkade. Den amerikanska börsen intar en särställning genom USA:s inflytande över världsekonomin. Därför bestäms den svenska börsens utveckling i hög grad av vad som händer i New York.

Under börsens toppår ökade de svenska aktierna snabbare i värde än de amerikanska. När luften gick ur aktiemarknaden, föll istället den svenska börsen mer än den amerikanska. Den svenska börsen präglas alltså av relativt stora kursförändringar över tiden.

Det som drev börsvärdena uppåt under andra halvan av 1990-talet var främst fallande internationella räntor. Det gör att placerarna söker sig bort från räntebärande tillgångar som exempelvis obligationer och istället ökar efterfrågan på aktier.