Äldreomsorg i privat regi

Privata utförare utgör en betydande del av äldreomsorgen. 24 procent av hemtjänsten och 19 procent av platserna på äldreboendena tillhandahålls av privata utförare.

År 2015 var drygt 223 000 personer, 65 år eller äldre, beviljade hemtjänst och ytterligare nära 88 000 bodde permanent i särskilt boende för äldre. En stor del av denna omsorg tillhandahålls av privata utförare. Inom hemtjänsten handlar det om 24 procent av samtliga hemtjänsttimmar i landet. Skillnaderna mellan länen är dock stora. Medan 64 procent av hemtjänsttimmarna i Stockholms län utförs i privat regi, rör det sig endast om 3 procent av timmarna i Kalmar län.

De regionala variationerna är också stora sett till äldreboendena. I såväl Stockholms som Uppsala län tillhandhåller privata utförare mer än hälften av platserna för äldre med särskilt boende. I stark kontrast till detta står Blekinge län där privata utförare helt saknas.

Notera att du under flikarna nedan kan ta del av mer detaljerade sifferunderlag till diagrammen.

Hemtjänst för personer 65 år eller äldre

Avser läget i oktober 2015

Hemtjänsttimmar totaltHemtjänsttimmar i privat regi
Blekinge105 86713 441
Dalarna183 88911 418
Gotland51 44915 921
Gävleborg151 84432 434
Halland179 74123 551
Jämtland86 15315 424
Jönköping172 03521 721
Kalmar162 8434 769
Kronoberg98 7335 926
Norrbotten159 8528 753
Skåne729 58355 037
Stockholm1 268 347807 724
Södermanland149 64827 743
Uppsala168 28347 061
Värmland169 83016 232
Västerbotten162 80122 849
Västernorrland179 88214 064
Västmanland170 46870 560
Västra Götaland792 64858 632
Örebro173 94711 248
Östergötland213 91142 437
Riket5 531 7541 326 945
Källa: Socialstyrelsen

Antal personer 65 år eller äldre i särskilt boende

Avser läget i oktober 2015

Antal totaltAntal i privat regi
Blekinge1 6560
Dalarna2 876161
Gotland570133
Gävleborg3 120155
Halland 2 762448
Jämtland1 500182
Jönköping3 52934
Kalmar2 224104
Kronoberg1 977235
Norrbotten3 15036
Skåne10 3182 208
Stockholm15 4458 013
Södermanland2 689218
Uppsala2 7551 396
Värmland2 770356
Västerbotten2 99714
Västernorrland2 84816
Västmanland3 022407
Västra Götaland14 4691 310
Örebro2 632116
Östergötland4 5941 561
Riket87 90317 103
Källa: Socialstyrelsen