Skolan i privat regi

Skolan är kommunernas ansvar. Detta ansvar inkluderar bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och fritidsverksamhet.

Det finns idag tre olika sätt att driva en skola:

  • Kommunal skola: Kommunen driver skolan med skattemedel.
  • Fristående skola: En annan aktör än den ansvarige kommunen driver skolan med skattemedel.
  • Privat skola: Heter egentligen riksinternat. Skolorna drivs med skattemedel, skolpeng och/eller statsbidrag, men de får också ta ut elevavgifter.

En fristående skola, eller friskola, är en skola där verksamheten drivs av en privat aktör men finansieras av kommunen. Det var friskolereformen år 1992 som gjorde det möjligt att driva friskolor och sedan dess har det blivit allt vanligare, både vad gäller antalet friskolor i landet och antalet elever som väljer att gå på en friskola.

Friskolereformen innebar att skolor som drivs av en annan aktör än kommunen numera kan bli skattefinansierade för de elever som väljer att gå på den skolan. Det innebär också att samma villkor ska gälla för både kommunala skolor och friskolor. Bland annat är både kommunala skolor och friskolor förbjudna att ta ut avgifter av elever. Privatskolor eller riksinternat som de egentligen heter får däremot ta ut avgifter. Förutom reglerna om elevavgifter gäller samma lagar och regler alla skolor i Sverige. En friskola måste, efter remiss hos berörd kommun, godkännas av Skolinspektionen för att få starta.   

Skolan finansieras genom en skattefinansierad skolpeng. Varje barn har en skolpeng som går till den skola som barnet väljer att gå till. Om ett barn går till en privatskola följer skolpengen även med till den skolan. För elever med föräldrar som bor utomlands ersätts skolan i stället med ett statsbidrag. Nivån på skolpengen bestäms av varje enskild kommun utifrån kommunens egna kostnader för utbildning. Storleken på skolpengen kan därför variera från kommun till kommun.

Läs mer:

Kommunal utbildning i privat regi

Friskolor i Sverige

Elever i friskola

Friskolor i aktiebolagsform