Punktskatter

Punktskatter är konsumtionsskatter som endast tas ut på speciella varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms, löneskatt, övriga produktionsskatter samt i vissa fall så kallade punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en stor del av statens inkomster. De uppgår årligen till över 100 miljarder kronor.

Punktskatterna på energi och koldioxid bidrar, som visas i diagrammet, med över hälften av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in 65 miljarder kronor till statskassan.

Punktskatter

Skatteintäkt år 2014

Miljoner kronor
Tobaksskatt11 376
Alkoholskatt*12 798
Energi-, och koldioxidskatt62 323
Energiskatt på elektrisk kraft19 719
Energiskatt bensin10 656
Energiskatt oljeprodukter8 312
Energiskatt övrigt301
Koldioxidskatt bensin8 490
Koldioxidskatt oljeprodukter14 263
Koldioxidskatt övrigt582
Övriga skatter på miljö och energi4 499
Skatt på vägtrafik16 807
Övriga punktskatter6 704
= Summa punktskatter114 507
Källa: Ekonomistyrningsverket
Uppgifterna är preliminära.
* Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.