Punktskatter

Punktskatter är konsumtionsskatter som endast tas ut på speciella varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms, löneskatt, övriga produktionsskatter samt i vissa fall så kallade punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en stor del av statens inkomster. De uppgår årligen till över 100 miljarder kronor.

Punktskatterna på energi och koldioxid bidrar, som visas i diagrammet, med över hälften av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in 65 miljarder kronor till statskassan.

Punktskatter

Skatteintäkt år 2015

Miljoner kronor
Tobaksskatt11 825
Alkoholskatt*13 752
Energi-, och koldioxidskatt65 301
Energiskatt på elektrisk kraft20 395
Energiskatt bensin10 750
Energiskatt oljeprodukter9 244
Energiskatt övrigt309
Koldioxidskatt bensin8 573
Koldioxidskatt oljeprodukter15 397
Koldioxidskatt övrigt634
Övriga skatter på miljö och energi4 735
Skatt på vägtrafik18 752
Övriga punktskatter6 909
= Summa punktskatter121 274
Källa: Ekonomistyrningsverket
Uppgifterna är preliminära.
* Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.