Moms

Momsen, eller mervärdesskatten, är den viktigaste indirekta skatten. Den tas ut på produktion, försäljning eller användning av vissa varor eller tjänster. Moms ingår i priset på de flesta varor. Momsen svarar för cirka 20 procent av den offentliga sektorns totala skatteintäkter.

Varje momspliktig företagare betalar endast moms på det värde som den egna verksamheten tillför varan/tjänsten, det vill säga förädlingsvärdet. Det finns tre olika momssatser: 6, 12 och 25 procent.

Momssatsen 6 procent gäller tidningar, tidskrifter, böcker, biobiljetter och biljetter till konserter, teater och idrottsevenemang. På mat, hotellrum, persontransporter, konst och antikviteter är momsen 12 procent. År 2012 sänktes även momsen för restaurang- och cateringtjänster från 25 till 12 procent. För övriga varor och tjänster är momsen 25 procent. För detaljerade regler om detta hänvisas till Skatteverket.

Momsen infördes 1969 då den ersatte den allmänna varuskatten (omsen) som hade funnits sedan 1960. Under 1970- och 1980-talen höjdes momsen kontinuerligt. I samband med skattereformen 1991 breddades momsunderlaget. Större delen av tjänste- och energiområdet momsbelades. Därefter har det skett en anpassning av momslagen till motsvarande regler inom EU, det så kallade mervärdesskattedirektivet. Detta innebär att att samtliga EU-länder idag har samma grundläggande momsregler även om skattesatserna skiljer sig åt.

Mervärdesskatten är efter arbetsgivaravgifterna statens största inkomstkälla. Momsen svarar för cirka 20 procent av den offentliga sektorns totala skatteintäkter.