Moms - internationellt

I Sverige är den generella momsnivån 25 procent. I EU är det endast Ungern som har högre moms. Från början infördes momsen som en tillfällig skatt. Den har därefter både blivit permanent och successivt höjts till dagens nivå.

Bland EU-länderna ligger den generella momssatsen på i genomsnitt 21,5 procent. EU-reglerna tillåter inte att den generella momssatsen understiger 15 procent. Däremot får varje land ha två lägre momssatser för vissa varor och tjänster. Den lägsta av dessa två momssatser ska vara minst fem procent. Inom EU har Luxemburg den lägsta generella momssatsen, 17 procent.

Sverige har en generell momssats som ligger tio procentenheter över EU:s miniminivå. För livsmedel och hotell har vi en lägre momssats på tolv procent. Sedan 2012 gäller denna reducerade moms även restaurang- och cateringtjänster. För tidningar, böcker, kultur, persontransporter och kommersiell idrott är momsen sex procent.

På senare år har momsen höjts på många håll i EU som en följd av statsfinansiella problem. Sedan 2009 har Ungern höjt momsen med 7 procentenheter vilket är mest i EU. Men även i länder som Storbritannien, Grekland och Spanien har det gjorts stora momshöjningar de senaste åren. 

Momsen beräknas på varans pris, inklusive andra skatter. Det innebär att vi i vissa fall betalar skatt på skatten. Om priset på bensin till exempel hade varit 10 kronor/liter på bensin är ca 4,50 kronor punktskatt. Ovanpå detta läggs två kronor i moms. Punktskatten är således en del av det pris som momsen beräknas på.