Skatt på arbete - internationellt

Under de senaste 10-15 åren har inkomstskatten sänkts i Sverige. Framförallt i och med jobbskatteavdragets införande 2007. Fortfarande tillhör dock Sverige de länder som beskattar arbete mest.

Diagrammet visar beskattningen av tre typhushåll:

  • En ensamstående arbetstagare som har en genomsnittlig lön
  • En ensamstående förälder med två barn som där föräldern tjänar 67 procent av en genomsnittlig lön
  • Ett par med två barn där den ena maken/makan antas ha en genomsnittlig lön och den andre 67 procent av en genomsnittlig lön

Procenttalet anger hur mycket av arbetskraftskostnaden (lön plus arbetsgivaravgift) som går till skatt. Beräkningen tar alltså både hänsyn till inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. Dessutom minskas skatten, i förekommande fall, med generella bidrag, som till exempel barnbidrag. 

Som framgår av jämförelsen ligger Sverige i alla tre typfallen en bra bit över OECD-snittet. En mycket viktig anledning till detta är arbetsgivaravgiften, som i normalfallet uppgår till 31,42 procent av bruttolönen och betalas från första intjänade krona.

Man ska dock notera att skatten på arbete har sänkts en hel del i Sverige under de senaste tio åren. Särskilt tydligt har detta varit sedan 2007 när jobbskatteavdraget först lanserades. Utvecklingen över tid framgår om du klickar på miniatyrdiagrammet.