Marginalskatt i Sverige och internationellt

Marginalskatten är skatten på den sista intjänade hundralappen. Om summan av skatter på den sist intjänade hundralappen är 55 kronor, så är marginalskatten 55 procent. Som mest uppgår marginalskatten till 60 procent, vilket internationellt sett är en mycket hög nivå. Vill du räkna ut din egen marginalskatt kan du använda vår räknesnurra.

Marginalskatten visar hur mycket skatt man betalar på en löneökning. Den påverkar på så vis drivkrafterna till att jobba lite mer eller anstränga sig hårdare för att därmed öka sin inkomst.

Marginalskatten stiger gradvis med inkomsten. Först ökar den upp mot kommunalskattesatsen. När årsinkomsten sedan når 452 200 kronor, den nedre brytpunkten år 2017, börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till 52 procent.

Vid en årsinkomst strax över 605 000 kronor stiger marginalskatten på arbetsinkomster med 3 procentenheter på grund av att jobbskatteavdraget då börjar att reduceras. Denna förändring genomfördes år 2016.

Vid en årsinkomst på 651 800 kronor, den övre brytpunkten, ökar den statliga inkomstskatten med fem procentenheter. Ökningen efter den övre brytpunkten är det som ofta kallas för värnskatt. Då stiger marginalskatten till 60 procent. Eftersom personer över 65 år har ett förstärkt grundavdrag ligger deras brytpunkter högre: 478 200 kronor respektive 670 700 kronor.

Räknar man även in arbetsgivaravgiften uppgår den högsta marginalskatten till 70 procent. Det betyder att om arbetskraftskostnaden, det vill säga lön plus arbetsgivaravgift, höjs med 100 kronor går 70 kronor till skatt och 30 kronor blir kvar till den anställde.

Ligger högt internationellt

Med undantag av Aruba i Västindien, låg den svenska marginalskattesatsen om 57 procent, högst i världen år 2015. Det visar en jämförelse av över 100 länder genomförd av KPMG. 2016 ökade den högsta svenska marginalskatten till 60 procent, vilket är mer än också Arubas nivå 2015.

Men det som gör att Sverige sticker ut är inte bara att själva skattesatsen är hög utan att den sätter in vid relativt sett låga inkomstnivåer. Framför allt ligger den nedre brytpunkten, det vill säga då marginalskatten ökar till 52 procent, lågt internationellt sett.

Man ser detta om man tittar på länder vars högsta marginalskatt ligger mellan 47-52 procent, alltså i nivå eller strax under den svenska marginalskatten vid den nedre brytpunkten. Av dessa länder är det bara i Belgien som skattebetalarna kommer upp i marginalskatter omkring 50 procent tidigare i inkomstskalan än i Sverige.

I exempelvis Finland kan den beskattningsbara inkomsten vara nästan dubbelt så hög jämfört med i Sverige innan marginalskatten stiger till 52 procent. I Norge måste man upp i en månadsinkomst nära 80 000 SEK för att marginalskatten ska stiga till 47 procent.

Skiktgränser för länder med 47-52 procent i marginalskatt

År 2015

Kronor per månadProcent av Sveriges nivå
Japan104 473291
Norge77 219215
Finland70 156196
Portugal**62 361174
Irland54 600152
Nederländerna51 777144
Spanien46 771130
Österrike46 771130
Sverige*35 850100
Belgien29 68483
Källa: KPMG
* För Sverige redovisas den nedre skiktgränsen som anger när man börjar betala statlig skatt och därmed kommer upp i en marginalskatt om 52 procent (2015).
** Avser 2016.