Marginalskatt i Sverige och internationellt

Marginalskatten är skatten på den sista intjänade hundralappen. Om summan av skatter på den sist intjänade hundralappen är 55 kronor, så är marginalskatten 55 procent. Som mest uppgår marginalskatten till 60 procent, vilket internationellt sett är en mycket hög nivå. Vill du räkna ut din egen marginalskatt kan du använda vår räknesnurra.

Marginalskatten visar hur mycket skatt man betalar på en löneökning. Den påverkar alltså drivkrafterna till att jobba lite mer eller anstränga sig hårdare för att därmed öka sin inkomst.

Marginalskatten stiger gradvis med inkomsten. Först ökar den upp mot kommunalskattesatsen. När årsinkomsten sedan når 443 200 kronor, den nedre brytpunkten år 2016, börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till 52 procent.

Vid en årsinkomst på 638 800 kronor, den övre brytpunkten, ökar den statliga inkomstskatten med fem procentenheter. Ökningen efter den övre brytpunkten är det som ofta kallas för värnskatt. Då stiger marginalskatten till 60 procent. Eftersom personer över 65 år har ett förstärkt grundavdrag ligger deras brytpunkter högre: 469 300 kronor respektive 657 500 kronor.

Räknar man även in arbetsgivaravgiften uppgår den högsta marginalskatten till 70 procent. Det betyder att om arbetskraftskostnaden, det vill säga lön plus arbetsgivaravgift, höjs med 100 kronor går 70 kronor till skatt och 30 kronor blir kvar till den anställde.

Ligger högt internationellt

Med undantag av Aruba i Västindien, låg den svenska marginalskattesatsen om 57 procent, högst i världen år 2015. Det visar en jämförelse av över 100 länder genomförd av KPMG. 2016 ökar den högsta svenska marginalskatten till 60 procent, vilket är mer än också Arubas nivå 2015.

Men det som gör att Sverige sticker ut är inte bara att själva skattesatsen är hög utan att den sätter in vid relativt sett låga inkomstnivåer. Framför allt ligger den nedre brytpunkten, det vill säga då marginalskatten ökar till 52 procent, lågt internationellt sett.

Man ser detta om man tittar på länder vars högsta marginalskatt ligger mellan 47-52 procent, alltså i nivå eller strax under den svenska marginalskatten vid den nedre brytpunkten. Av dessa länder är det bara i Belgien och på Irland som skattebetalarna kommer upp i marginalskatter nära 50 procent tidigare i inkomstskalan än i Sverige.

I exempelvis Finland kan den beskattningsbara inkomsten vara mer än dubbelt så hög jämfört med i Sverige innan marginalskatten stiger till 51 procent. Och i Spanien måste man upp i inkomster över motsvarande 200 000 kronor i månaden för att marginalskatten ska uppgå till 52 procent. Detta är en inkomst som mer än sex gånger högre än gränsen för man börjar betala motsvarande marginalskatt i Sverige.

Skiktgränser för länder med 47-52 procent i marginalskatt

År 2014

Kronor per månadProcent av Sveriges nivå
Spanien227 530649
Japan97 260277
Norge77 790222
Finland75 840216
Portugal60 670173
Österrike45 510130
Nederländerna42 880122
Sverige*35 070100
Belgien28 63082
Irland24 88071
Källa: KPMG
* För Sverige redovisas den nedre skiktgränsen som anger när man börjar betala statlig skatt och därmed kommer upp i en marginalskatt om 52 procent (2014).