Kommunalskatter

32,10Procent
2016

Den kommunala inkomstskatten är proportionell och betalas sedan mitten av 1980-talet endast av fysiska personer. Under 1960- och 1970-talen ökade kommunalskatten kraftigt. 2016 uppgår medelskattesatsen i landet till 32,10 procent.

Den genomsnittliga kommunalskatten, inklusive landstingsskatt men exklusive begravningsavgift, uppgår år 2016 till 32,10 procent. Det är mer än en fördubbling sedan 1960 då den uppgick till 14,63 procent.

I kommunalskatten ingår skatten till kommunerna och skatten till landstingen. Den samlade kommunalskatten ökade kraftigt framför allt under 1960- och 1970-talen. Landstingsskatten har överlag ökat snabbast – den nästan fyrdubblades från 1960 fram till slutet av 1970-talet.

Även under senare år har tendensen varit stigande skatter. I genomsnitt är kommunalskatten idag 1,72 procentenheter högre än den var år 2000.

Tidigare innehöll kommunalskatten även en skatt till kyrkan. Men från och med år 2000 ingår inte någon kyrkoskatt i kommunalskatten. I stället betalas en kyrkoavgift av dem som tillhör Svenska kyrkan. Övriga betalar endast en begravningsavgift, som varierar från församling till församling. Den obligatoriska begravningsavgiften är 0,22 procent i genomsnitt för år 2016. Begravningsavgiften inkluderas dock inte i medelskattesatsen i diagrammet ovan.

Kommunalskatten varierar ganska kraftigt från kommun till kommun. Högst är den i Munkedal där den 2016 uppgår till 35,11 procent, exklusive begravningsavgift. Lägst är den i Vellinge: 29,19 procent. Läs mer i vår regionala statistik.