Så används din skatt – räkna på din lön

Skatten är förmodligen din största utgift, men vet du hur mycket pengar det rör sig om och vart de tar vägen? Skriv in din månadslön nedan och få en ungefärlig bild av vart dina skattepengar tar vägen. Glöm inte att läsa om beräkningen.

Din årslön

240 000 kr

Total skatt per år*

164 300 kr

* Inkomstskatt, arbetsgivaravgift och skatt på konsumtion
 • Total skatt164 300 kr
  • Staten45 700 kr
   • Rikets styrelse, finansförvaltning, etc.2 400 kr
   • Aktivitets- och sjukersättning (förtidspension)3 300 kr
   • Sjukpenning och rehabilitering1 800 kr
   • Försäkringskassan500 kr
   • Arbetsskadeersättningar m.m.200 kr
   • Handikappersättningar m.m.300 kr
   • Föräldraförsäkring2 300 kr
   • Barnbidrag1 600 kr
   • Övrigt, familj och barn1 100 kr
   • A-kassa och aktivitetsstöd2 000 kr
   • Lönebidrag och Samhall1 100 kr
   • Arbetsmarknadpolitiska program600 kr
   • Arbetsförmedlingen500 kr
   • Övrigt, arbetsmarknad/arbetsliv300 kr
   • Infrastruktur2 800 kr
   • Assistansersättning, tandvård, övrig hälsovård2 400 kr
   • Försvar2 900 kr
   • Utbildning/forskning (universitet/högskola)3 600 kr
   • Garanti- och efterlevandepension2 000 kr
   • Övrigt, pensionärer600 kr
   • Rättsväsende2 500 kr
   • Avgift till EU2 400 kr
   • Internationellt bistånd2 000 kr
   • Statsskuldsräntor1 100 kr
   • Studiestöd1 300 kr
   • Migration, integration, jämställdhet1 200 kr
   • Kultur, medier, fritid800 kr
   • Övrigt2 200 kr
  • Ålderspensionen41 300 kr
   • Ålderspensionsavgift24 500 kr
   • Allmän pensionsavgift16 800 kr
  • Landstinget27 700 kr
   • Politisk verksamhet200 kr
   • Primärvård4 300 kr
   • Specialiserad vård (ej psykiatrisk)13 200 kr
   • Specialiserad vård (psykiatrisk)2 400 kr
   • Tandvård600 kr
   • Hemsjukvård200 kr
   • Läkemedel öppenvård2 200 kr
   • Övrig hälso- och sjukvård2 000 kr
   • Trafik och infrastruktur2 000 kr
   • Kulturverksamhet300 kr
   • Utbildning och regional utveckling300 kr
  • Kommunen49 100 kr
   • Politisk verksamhet600 kr
   • Affärsverksamhet200 kr
   • Idrotts- och fritidsanläggningar900 kr
   • Fritidsgårdar, fritidsverksamhet500 kr
   • Förskola och skolbarnsomsorg7 400 kr
   • Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)1 400 kr
   • Övrig individ- och familjeomsorg2 400 kr
   • Gator, vägar, parkering och parker1 600 kr
   • Räddningstjänst700 kr
   • Fysisk och teknisk planering, miljö, etc.900 kr
   • Bibliotek400 kr
   • Övrig kulturverksamhet700 kr
   • Särskilt riktade insatser400 kr
   • Grundskola inkl. förskoleklass9 900 kr
   • Gymnasieskola3 900 kr
   • Övrig utbildning1 400 kr
   • Äldre och funktionshindrade15 800 kr
  • Begravningsavgift500 kr