Sysselsatta i den offentliga sektorn

Antalet sysselsatta i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, var knappt 1,5 miljoner 2013.

Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar:

  • Den statliga sektorn: riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna.
  • Den kommunala sektorn: kommuner, landsting och regioner samt kommunala förbund
  • Ålderspensionssystemet

Kommunsektorn omfattar både kommuner, primärkommuner, och landsting, landstingskommuner och regioner samt kommunalförbund.

Den allra största sysselsättningsdelen står primärkommunerna för. Detta är inte så konstigt då primärkommunernas ansvar inkluderar bland annat följande områden: social omsorg, utbildning, förskola,  byggfrågor, miljöskydd, renhållning, avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst  och civilförsvar.

Andelen sysselsatta i offentlig sektor har minskat sedan 1990-talet. År 2013 var andelen 32,4 procent om man inkluderar offentligt ägda företag. Om man inte räknar med dessa uppgår andelen istället till 27,9 procent.