Miljö

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om miljöarbete och miljöpåverkan med ett särskilt fokus på miljöfakta med ett näringslivsperspektiv.