Sysselsatta i nystartade företag

Under 2015 uppgick antalet sysselsatta i nystartade företag till drygt 76 000 personer. Det var ungefär lika många som under 2014 men ligger alltjämt 35 procent under rekordåret 2010.

Inom industrin var drygt 12 000 personer sysselsatta i nystartade företag 2015. Dessa fanns främst inom byggindustrin, där arbetade cirka 9 400 personer i nystartade företag. Motsvarande siffra för tillverkningsindustrin var drygt 3 200 personer. Inom tjänstenäringarna var nästan 61 000 personer sysselsatta i nystartade företag under 2015.

Statistiken inkluderar alla sysselsatta i de nystartade företagen oberoende om sysselsättningen innebär heltid eller deltid för den sysselsatte. Sysselsatta inkluderar både företagare och anställda. Företag räknas som nystartade om det rör sig om en helt nystartad verksamhet eller om verksamheten har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.