Företagens överlevnadsgrad

De första åren för nystartade företag kan vara tuffa. Det startas betydligt fler företag inom tjänstenäringarna än inom industrin och jordbruket. Men nystartade företag inom industrinäringarna överlever oftare än nystartade företag verksamma inom tjänstesektorn.

Möjligheten att starta och driva ett företag över tid kan ses som ett mått på småföretagarklimatet. Totalt startades nästan 58 000 företag i Sverige år 2008. Av dessa var strax över 39 000 företag, eller 67,7 procent, fortfarande verksamma 2011. I Sverige överlever en majoritet av företagen de första tre verksamma åren. Överlevnadsgraden skiljer sig dock åt mellan företag inom olika sektorer. Högst är överlevnadsgraden hos företag i jord- skogsbruk och fiskesektorn medan den är lägst bland tjänsteföretag.  

En något mer detaljerad indelning av statistiken visar att en majoritet av de nystartade företagen startas inom tjänstenäringarna. Nästan 81 procent av alla företag som startades år 2008 startades inom tjänstenäringarna. Däremot så visar statistiken att företag inom industrinäringarna överlever i större utsträckning än företag inom tjänstenäringarna. 74 procent av de företag som startades inom industrinäringarna år 2008 var fortfarande verksamma tre år senare. Överlevnadsgraden för företag inom tjänstenäringarna var lägre: 66 procent.

Företagens överlevnadsgrad

Fördelat på branscher

Fördelat på branscher

Nystartade 2008Aktiva 2011Andel
Jord-, skogsbruk, fiske1 733,01 354,078,1
Industri9 528,07 064,074,1
- Tillverkning o dylikt3 253,02 373,072,9
- Byggnadsverksamhet6 275,04 691,074,8
Tjänster46 540,030 718,066,0
- Varuhandel, hotell o restaurang10 880,06 311,058,0
- Transport o kommunikation1 818,01 222,067,2
- Finansiell verksamhet o företagstjänster20 769,014 257,068,6
- Utbildning hälso- och sjukvård*13 073,08 928,068,3
Samtliga57 801,039 136,067,7
Källa: Tillväxtanalys
* här ingår också samhälleliga och personliga tjänster