Elanvändning av kärnkraft - internationellt

Sverige är den tionde största användaren och producenten av kärnkraftsel. Skillnaden mellan länderna i topp är dock stor. Detta syns tydligt då Sverige på tionde plats använder 57,2 TWh medan USA på första plats använder 839,1 TWh.

I en internationell jämförelse med alla länder som producerar och således använder kärnkraftsel kommer Sverige relativt högt upp på listan, räknat i effekt. Sverige använder exempelvis en tredjedel så mycket kärnkraftsel som Kina, där kol är den dominerande energikällan. 

Sverige använde den tredje största mängden kärnkraftsel inom EU år 2015. Frankrike är det land i EU som använder mest kärnkraftsel på 435,9 TWh. Detta är drygt hälften av vad USA använder.

Noteras bör att internationell statistik utgår ofta från att den el som produceras i landet också används i samma land. Detta är inte helt förenligt med att vi nuförtiden har öppna marknader för el som säljs och köps över gränserna. Den producerade elen kan därför produceras i ett land och säljas till viss del till ett annat.