Sveriges handelspartner

Svensk exportindustri är starkt beroende av utvecklingen i Europa. Faktum är att nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Norge och Tyskland våra två största varuexportmarknader. 

Diagrammet visar vilka länder som är Sveriges viktigaste handelspartner sett till exporten av varor. Ovanför diagrammet kan du också välja att visa vilka länder som vi importerar mest ifrån, samt växla vy mellan länder och världsdelar.

Den svenska varuexporten uppgick år 2015 till 1 181 miljarder kronor. Europa, och främst EU, är den största marknaden för svenska exportvaror. I tur och ordning exporterar vi mest till Norge, Tyskland, USA, Storbritannien och Danmark.

Över 80 procent av importen till Sverige kommer från länder i Europa. Framför allt importerar vi mycket från Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark och Storbritannien. Även importen från Kina är betydande, 59 miljarder kronor år 2015.

Asien är en växande exportmarknad för svenska företag och är idag större än Nord- och Sydamerika sammantaget. Även importen från Asien har vuxit, men är i dagsläget fortfarande mindre än vår export till regionen. Att vi exporterar mer än vi importerar gäller även när man ser till den totala varuhandeln. Du kan läsa mer om detta på sidan Handelsbalansen och tjänstebalansen.

Sveriges handelspartner

Varuhandel år 2015, mdkr, fördelad per land

ExportImport
Norge121,795,6
Tyskland121,1209,2
USA90,631,9
Storbritannien84,864,3
Danmark80,789,6
Finland78,853,7
Nederländerna60,996,5
Belgien52,150,7
Frankrike49,050,6
Kina45,259,0
Polen36,340,3
Italien30,937,6
Spanien23,015,7
Japan15,210,0
Ryssland14,738,3
Schweiz13,79,4
Turkiet13,210,4
Australien11,92,1
Indien10,95,9
Saudiarabien10,51,0
Österrike10,414,1
Sydkorea9,86,2
Kanada9,13,3
Tjeckien9,017,1
Estland8,918,3
Sydafrika7,51,6
Litauen7,47,7
Brasilien7,35,0
Förenade Arabemiraten6,8
Singapore6,41,5
Egypten6,20,3
Irland6,116,6
Portugal6,13,6
Mexiko5,80,9
Ungern5,59,0
Thailand5,43,9
Hong Kong4,79,3
Algeriet4,00,1
Taiwan3,80,5
Lettland3,65,6
Indonesien2,91,4
Rumänien2,83,8
Marocko2,7
Chile2,71,4
Malaysia2,73,1
Slovakien2,78,1
Grekland2,71,2
Iran2,50,1
Island2,50,3
Övriga57,747,9
LADDA NER
Källa: SCB via Macrobond
Avser varuexport till bestämmelseland samt varuimport från avsändningsland.