Växelkursutveckling (TCW-index)

131,80TCW-index
maj-17

Ett sätt att mäta växelkursutvecklingen är med TCW-indexet. Det mäter kronans värde mot en korg av andra valutor. När TCW-indexet stiger innebär det att kronan försvagas, vilket har varit den övergripande tendensen sedan 2013.

TCW-index står för Total Competitiveness Weights och är ett index uträknat av Internationella Valutafonden, IMF. TCW-indexet är ett viktat genomsnitt av flera olika valutor som mäter den svenska valutan gentemot en korg av flera andra valutor. En valutas vikt baseras på hur stor Sveriges handel är med landet i förhållande till de övriga länderna.

Om TCW-indexet stiger betyder det att kronan har försvagats, det vill säga, det kostar fler svenska kronor för att köpa korgen av andra valutor. Detta är dock inte nödvändigtvis negativt, en svag krona innebär att det blir billigare för utländska företag att köpa svenska varor och dyrare för oss att importera från utlandet. Alltså gynnas den svenska exporten.

Trots att Sverige fram till 1992 i princip hade en fast växelkurs försvagades kronan även under dessa år. Detta kan man bland annat se genom att terms of trade, eller bytesförhållandet för utrikeshandeln, kontinuerligt har försvagats sedan mitten på 1950-talet. Bakom denna utveckling ligger en pris-och kostnadsutveckling som var så pass kraftig i förhållande till omvärlden att den tvingade fram nedskrivningar, så kallade devalveringar, av kronans värde vid flera tillfällen. Detta skedde 1949, 1976, 1977, 1981 och 1982. Den svenska kronan tappade även kraftigt i värde i samband med övergången till rörlig växelkurs som skedde den 19 november 1992. Dagen före är satt som bas för TCW-indexet.

Sverige har under lång tid tillämpat olika former av fast växelkurs. Under perioden 1973-1977 var den svenska kronan knuten till den tyska D-marken i den så kallade valutaormen. Därefter knöts kronan till en korg av valutor, även kallad valutakorgen, och i maj 1991 knöts kronan till den europeiska valutaenheten ecu. Men det europeiska valutasamarbetet utsattes för stora påfrestningar under hösten 1992 och Sverige tvingades att släppa kronan fri.