Enkla jobb – internationellt

Sverige är det land inom EU som har lägst andel enklare jobb, det vill säga jobb som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan. 

ISCO-08 är ett internationellt överenskommet system för att klassificera jobb baserat på hur kvalificerade de är. Totalt finns 436 olika grupper fördelade på tio huvudgrupper. Dessa huvudgrupper kännetecknas av att kraven på utbildning och specialisering skiljer sig åt mellan dem.

Storleken på den grupp som har lägst krav varierar betydligt mellan olika länder. Inom EU är det till exempel vanligare med dessa typer av jobb i Sydeuropa, men även länder som Danmark och Belgien ligger över genomsnittet.

Vanligast förekommande är enklare jobb på Cypern där de utgör nästan 17 procent av alla jobb. Genomsnittet för hela EU ligger på drygt 9 procent och minst vanligt förekommande är dessa jobb i Sverige där de endast utgör 5 procent av samtliga jobb.

Att Sverige har få enklare jobb kan höra samman med att vi har en sammanpressad lönestruktur med höga lägstalöner. Enligt Eurostats senaste data över lönestrukturen uppvisar Sverige minst skillnader av samtliga EU-länder om man jämför medianlönen med lönen för de 10 procent som tjänar minst (för data, se menyn ovanför diagrammet). En konsekvens av höga lägstalöner kan bli att lågproduktiva jobb slås ut då det helt enkelt inte blir ekonomiskt lönsamt att anställa personer på den typen av tjänster.