Regional arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES utgör 0,4 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. 32 procent av alla aktiva arbetstillstånd är utfärdade till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Det finns dock regionala skillnader. På denna sida har vi samlat länsstatistik över arbetskraftsinvandingen. Du kan ta reda på hur många arbetskraftsinvandrare som arbetar inom olika yrkesgrupper i ditt län och hur stor andel av länets sysselsatta som är arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES

Antalet personer från länder utanför EU/EES som arbetar i de olika länen beror på vilka jobbmöjligheter som finns. För att ett arbetstillstånd ska beviljas måste den sökande redan ha ett jobberbjudande i Sverige och arbetsgivaren minst erbjuda en lön som ligger i linje med kollektivavtal eller praxis i branschen. Arbetsgivaren måste först utlysa jobbet på den europeiska arbetsmarknaden innan personal kan sökas från länder utanför EU/EES. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd här.

Om man ser till arbetskraftsinvandringen som andel av sysselsättningen så ser man att den utgör en mycket liten del. Andelen arbetskraftsinvandrare är störst i Stockholms län, men även där ligger den bara omkring en procent. Andelen arbetskraftsinvandrare är lägst i Gotlandslän län där knappt en promille av alla sysselsatta är arbetskraftsinvandrare från utanför EU/EES.

I februari 2017  var 17 382 arbetstillstånd giltiga. Av dem var 32 procent utfärdade till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. De vanligaste yrkena skiljer sig något mellan länen. I tabellen nedanför kan du se vilka yrken som lockar flest utländska talanger i ditt län.

Stockholms län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.4 889
Civilingenjörsyrken811
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.476
Kockar och kallskänkor361
Städare och hemservicepersonal m.fl.316
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare282
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.244
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.161
Snickare, murare och anläggningsarbetare156
Ingenjörer och tekniker145
Försäljnings- och marknadschefer142
IT-chefer137
Designer och formgivare133
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.118
Kontorsassistenter och sekreterare111
Marknadsförare och informatörer m.fl.95
Lagerpersonal och transportledare m.fl.93
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.93
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare86
Undersköterskor83
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.76
Butikspersonal56
Verkställande direktörer m.fl.55
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.49
Vårdbiträden48
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.46
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.45
Skönhets- och kroppsterapeuter45
Växtodlare inom jordbruk och trädgård44
Ekonomi- och finanschefer40
Saknar SSYK40
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare40
Övriga administrations- och servicechefer36
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.34
Präster och diakoner32
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.31
Köks- och restaurangbiträden31
Arkitekter och lantmätare30
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.27
Universitets- och högskollärare26
Personal- och HR-chefer26
Barnskötare och elevassistenter m.fl.23
Jurister22
Installations- och industrielektriker m.fl.22
Städare m.fl21
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.20
Forsknings- och utvecklingschefer20
Produktionschefer inom tillverkning20
Hovmästare, servitörer och bartendrar18
Behandlingsassistenter och pastorer17
Bil-, motorcykel och cykelförare17
Inköps-, logistik- och transportchefer17
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.17
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.16
Maskinförare15
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.15
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.15
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.14
Storhushålls- och restaurangpersonal14
Förvaltnings- och planeringschefer12
Matematiker, aktuarier och statistiker12
Grovarbetare inom bygg och anläggning12
Städledare och fastighetsskötare m.fl.11
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.11
Gymnasielärare11
Restaurang- och kökschefer11
Dataspecialister11
Tandsköterskor10
Författare, journalister och tolkar m.fl.10
Förmedlare m.fl.10
Andra specialister inom hälso- och sjukvård10
Läkare10
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.9
Vård- och omsorgspersonal9
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri9
Fysiker och kemister m.fl.8
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.8
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl7
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.7
Smeder och verktygsmakare m.fl.7
Återvinningsarbetare7
Lastbils- och bussförare7
Kassapersonal m.fl.7
Montörer7
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet7
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.7
Handpaketerare och andra fabriksarbetare7
Specialister inom miljö- och hälsoskydd7
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.6
Chefer inom handel6
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens6
Informations-, kommunikations- och PR-chefer6
Croupierer och inkasserare6
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl6
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.5
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl5
Lärare i yrkesämnen5
Byggnads- och anläggningsarbetare5
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.5
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.4
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.4
Politiker och högre ämbetsmän4
Övrig servicepersonal4
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk4
Slaktare, bagare, konditorer m.fl4
Byggnadshantverkare4
Lager- och transportassistenter4
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.4
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri3
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.3
Chefer inom bank, finans och försäkring3
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.3
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.3
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.3
Köksmästare och souschefer3
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.3
Hotell- och konferenschefer2
Sjuksköterskor2
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.2
Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl2
Brevbärare och postterminalarbetare2
Maskin- och motorreparatörer2
Andra process- och maskinoperatörer2
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster2
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning2
Chefer inom övrig servicenäring2
Övrig kontorspersonal2
Förskollärare och fritidspedagoger2
Säljare, inköpare, mäklare m.fl2
Tandläkare2
Kundinformatörer1
Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl1
Fordonsförare1
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.1
Processoperatörer, trä- och pappersindustri1
Drift- och verksamhetschefer1
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.1
Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl1
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva1
Tandhygienister1
Drifttekniker och processövervakare1
Övriga chefer inom samhällsservice1
Universitets- och högskolelärare1
Smeder, verktygsmakare m.fl1
Fastighets- och förvaltningschefer1
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl1
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare1
Terapeuter inom alternativmedicin1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Fysiker, kemister m.fl.1
Djuruppfödare och djurskötare1
Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl1
Sjuksköterskor (fortsättning)1
Torg- och marknadsförsäljare1
Chefer och ledare inom trossamfund1
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl1
Garvare, skinnberedare och skomakare1
Totalsumma10 549
Källa: Migrationsverket

Kalmar län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor27
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.10
Läkare9
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.6
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare4
Skönhets- och kroppsterapeuter4
Montörer4
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.3
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift3
Städledare och fastighetsskötare m.fl.3
Ingenjörer och tekniker3
Civilingenjörsyrken3
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.3
Chefer inom friskvård, sport och fritid2
Restaurang- och kökschefer2
Städare och hemservicepersonal m.fl.2
Marknadsförare och informatörer m.fl.2
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.2
Köksmästare och souschefer1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare1
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare1
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.1
Undersköterskor1
Försäljnings- och marknadschefer1
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.1
Snickare, murare och anläggningsarbetare1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Totalsumma105
Källa: Migrationsverket

Blekinge län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor19
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.9
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.8
Civilingenjörsyrken8
Städledare och fastighetsskötare m.fl.5
Ingenjörer och tekniker4
Läkare4
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare3
Behandlingsassistenter och pastorer3
Universitets- och högskollärare3
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.3
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.2
Storhushålls- och restaurangpersonal2
Präster och diakoner2
Förmedlare m.fl.1
Personal- och HR-chefer1
Montörer1
Butikspersonal1
Städare och hemservicepersonal m.fl.1
Saknar SSYK1
Kontorsassistenter och sekreterare1
Skönhets- och kroppsterapeuter1
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Köksmästare och souschefer1
Totalsumma86
Källa: Migrationsverket

Västmanlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Civilingenjörsyrken58
Ingenjörer och tekniker39
Kockar och kallskänkor35
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.18
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.10
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare8
Försäljnings- och marknadschefer7
Forsknings- och utvecklingschefer5
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.5
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.5
Läkare4
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri4
Skönhets- och kroppsterapeuter3
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.3
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.3
Djuruppfödare och djurskötare2
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.2
Installations- och industrielektriker m.fl.2
Förvaltnings- och planeringschefer1
Marknadsförare och informatörer m.fl.1
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.1
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet1
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.1
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.1
Ekonomi- och finanschefer1
Städare m.fl1
Fysiker och kemister m.fl.1
Förskollärare och fritidspedagoger1
Personal- och HR-chefer1
Designer och formgivare1
Saknar SSYK1
Kontorsassistenter och sekreterare1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Köks- och restaurangbiträden1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Universitets- och högskollärare1
Städare och hemservicepersonal m.fl.1
Verkställande direktörer m.fl.1
Undersköterskor1
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.1
Övriga administrations- och servicechefer1
IT-chefer1
Jurister1
Totalsumma242
Källa: Migrationsverket

Västra Götalands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Civilingenjörsyrken500
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.271
Ingenjörer och tekniker246
Kockar och kallskänkor192
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.169
Städare och hemservicepersonal m.fl.61
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.59
Snickare, murare och anläggningsarbetare48
Designer och formgivare41
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.39
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare37
Läkare31
Butikspersonal30
Marknadsförare och informatörer m.fl.28
Försäljnings- och marknadschefer26
Kontorsassistenter och sekreterare24
Universitets- och högskollärare22
Verkställande direktörer m.fl.19
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.18
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.18
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.17
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare15
Lagerpersonal och transportledare m.fl.15
Städledare och fastighetsskötare m.fl.14
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.14
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.14
Växtodlare inom jordbruk och trädgård13
Restaurang- och kökschefer12
Skönhets- och kroppsterapeuter10
Undersköterskor9
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri9
Forsknings- och utvecklingschefer9
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.9
Inköps-, logistik- och transportchefer8
Fysiker och kemister m.fl.8
Montörer8
Storhushålls- och restaurangpersonal7
Croupierer och inkasserare7
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.7
IT-chefer7
Övriga administrations- och servicechefer7
Personal- och HR-chefer6
Djuruppfödare och djurskötare6
Präster och diakoner6
Handpaketerare och andra fabriksarbetare5
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.5
Förvaltnings- och planeringschefer5
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.5
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.5
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.5
Behandlingsassistenter och pastorer5
Arkitekter och lantmätare5
Ekonomi- och finanschefer5
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.4
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.4
Författare, journalister och tolkar m.fl.4
Sjuksköterskor4
Bil-, motorcykel och cykelförare4
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.4
Jurister4
Köksmästare och souschefer4
Smeder och verktygsmakare m.fl.3
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.3
Barnskötare och elevassistenter m.fl.3
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare3
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.3
Gymnasielärare3
Tandsköterskor3
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.3
Installations- och industrielektriker m.fl.3
Övrig servicepersonal2
Grovarbetare inom bygg och anläggning2
Köks- och restaurangbiträden2
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens2
Vård- och omsorgspersonal2
Hovmästare, servitörer och bartendrar2
Drifttekniker och processövervakare2
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.2
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.2
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk2
Lastbils- och bussförare2
Produktionschefer inom tillverkning2
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.2
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.2
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet2
Maskin- och motorreparatörer2
Tandläkare2
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.2
Chefer inom handel2
Saknar SSYK2
Matematiker, aktuarier och statistiker2
Andra lärare och instruktörer1
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl1
Maskinförare1
Informations-, kommunikations- och PR-chefer1
Trafiklärare och instruktörer1
Förmedlare m.fl.1
Skogsarbetare1
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.1
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.1
Kassapersonal m.fl.1
Sjuksköterskor (fortsättning)1
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva1
Politiker och högre ämbetsmän1
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.1
Garvare, skinnberedare och skomakare1
Säkerhetspersonal1
Lärare i yrkesämnen1
Vårdbiträden1
Byggnads- och anläggningsarbetare1
Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl1
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.1
Lager- och transportassistenter1
Totalsumma2 286
Källa: Migrationsverket

Örebro län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.127
Kockar och kallskänkor25
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.18
Civilingenjörsyrken12
Vård- och omsorgspersonal10
Marknadsförare och informatörer m.fl.6
Köksmästare och souschefer6
Ingenjörer och tekniker5
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare5
Universitets- och högskollärare5
Läkare5
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.4
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.4
Övriga administrations- och servicechefer3
Tandsköterskor2
Städare m.fl2
Maskin- och motorreparatörer2
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.2
Informations-, kommunikations- och PR-chefer1
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.1
Terapeuter inom alternativmedicin1
Försäljnings- och marknadschefer1
Skönhets- och kroppsterapeuter1
Köks- och restaurangbiträden1
Förmedlare m.fl.1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl1
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.1
Hälso- och sjukvårdsspecialister1
Personal- och HR-chefer1
Snickare, murare och anläggningsarbetare1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare1
Butikspersonal1
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän1
Kontorsassistenter och sekreterare1
Restaurang- och kökschefer1
Vårdbiträden1
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Saknar SSYK1
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri1
Matematiker, aktuarier och statistiker1
Totalsumma270
Källa: Migrationsverket

Kronobergs län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Civilingenjörsyrken53
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.28
Kockar och kallskänkor22
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.15
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.15
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare11
Ingenjörer och tekniker10
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare9
Designer och formgivare9
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.8
Inköps-, logistik- och transportchefer8
Försäljnings- och marknadschefer7
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.7
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.6
Forsknings- och utvecklingschefer4
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.4
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.4
Snickare, murare och anläggningsarbetare3
Skönhets- och kroppsterapeuter3
Universitets- och högskollärare3
Läkare2
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl2
Städare och hemservicepersonal m.fl.2
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.2
Informations-, kommunikations- och PR-chefer2
Produktionschefer inom tillverkning2
Marknadsförare och informatörer m.fl.2
IT-chefer2
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.2
Skogsarbetare2
Jurister2
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.2
Övriga administrations- och servicechefer2
Specialister inom miljö- och hälsoskydd1
Arkitekter och lantmätare1
Förvaltnings- och planeringschefer1
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri1
Djuruppfödare och djurskötare1
Matematiker, aktuarier och statistiker1
Tandsköterskor1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri1
Ekonomi- och finanschefer1
Butikspersonal1
Personal- och HR-chefer1
Övrig servicepersonal1
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk1
Övriga chefer inom utbildning1
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.1
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet1
Chefer inom handel1
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.1
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.1
Kontorsassistenter och sekreterare1
Totalsumma279
Källa: Migrationsverket

Östergötlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Civilingenjörsyrken77
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.53
Kockar och kallskänkor44
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare30
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.29
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.17
Ingenjörer och tekniker13
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.9
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.8
Universitets- och högskollärare8
Specialistofficerare7
Städare och hemservicepersonal m.fl.7
Snickare, murare och anläggningsarbetare6
Kontorsassistenter och sekreterare5
Undersköterskor5
Fysiker och kemister m.fl.4
Storhushålls- och restaurangpersonal4
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.4
Djuruppfödare och djurskötare4
Skönhets- och kroppsterapeuter4
Butikspersonal4
Lagerpersonal och transportledare m.fl.4
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.4
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.4
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare3
Designer och formgivare3
Växtodlare inom jordbruk och trädgård3
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.3
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.3
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.3
Restaurang- och kökschefer3
Marknadsförare och informatörer m.fl.3
Köksmästare och souschefer2
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.2
Smeder och verktygsmakare m.fl.2
Läkare2
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.2
Andra specialister inom hälso- och sjukvård2
Slaktare, bagare, konditorer m.fl2
Militärer2
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl2
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.2
Övriga administrations- och servicechefer2
Präster och diakoner2
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.2
Djursjukskötare m.fl.1
Verkställande direktörer m.fl.1
Bil-, motorcykel och cykelförare1
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.1
Ekonomi- och finanschefer1
Saknar SSYK1
Installations- och industrielektriker m.fl.1
Sjuksköterskor (fortsättning)1
Jurister1
Lager- och transportassistenter1
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.1
Barnskötare och elevassistenter m.fl.1
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.1
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl1
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.1
IT-chefer1
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.1
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri1
Politiker och högre ämbetsmän1
Vård- och omsorgspersonal1
Försäljnings- och marknadschefer1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Gymnasielärare1
Städare m.fl1
Totalsumma433
Källa: Migrationsverket

Uppsala län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor28
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.21
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare16
Städare och hemservicepersonal m.fl.13
Universitets- och högskollärare11
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.11
Läkare7
Djuruppfödare och djurskötare6
Försäljnings- och marknadschefer6
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare6
Civilingenjörsyrken5
Storhushålls- och restaurangpersonal5
Fysiker och kemister m.fl.4
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens4
Bil-, motorcykel och cykelförare3
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.3
Snickare, murare och anläggningsarbetare3
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.3
Forsknings- och utvecklingschefer3
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.3
Andra specialister inom hälso- och sjukvård3
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.3
Ingenjörer och tekniker2
Författare, journalister och tolkar m.fl.2
Städledare och fastighetsskötare m.fl.2
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.2
Växtodlare inom jordbruk och trädgård2
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.2
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.2
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.2
Butikspersonal2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.2
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.2
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri2
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.1
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl1
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Fiskodlare och fiskare1
Övriga administrations- och servicechefer1
Kassapersonal m.fl.1
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.1
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.1
Ekonomi- och finanschefer1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Personal- och HR-chefer1
Vårdbiträden1
Politiker och högre ämbetsmän1
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Städare m.fl1
Restaurang- och kökschefer1
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.1
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare1
Tandläkare1
Saknar SSYK1
Köks- och restaurangbiträden1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Undersköterskor1
Hotell- och konferenschefer1
Verkställande direktörer m.fl.1
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.1
Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare1
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.1
Designer och formgivare1
Matematiker, aktuarier och statistiker1
Totalsumma227
Källa: Migrationsverket

Skåne län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.301
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.96
Kockar och kallskänkor96
Civilingenjörsyrken94
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.81
Skogsarbetare29
Ingenjörer och tekniker28
Städare och hemservicepersonal m.fl.25
Försäljnings- och marknadschefer23
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.20
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare20
Kontorsassistenter och sekreterare20
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare18
Butikspersonal18
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.17
Snickare, murare och anläggningsarbetare15
Marknadsförare och informatörer m.fl.15
Designer och formgivare14
Handpaketerare och andra fabriksarbetare13
Övriga administrations- och servicechefer13
Lagerpersonal och transportledare m.fl.12
Läkare11
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.11
Växtodlare inom jordbruk och trädgård10
Djuruppfödare och djurskötare9
Universitets- och högskollärare9
Fysiker och kemister m.fl.9
Restaurang- och kökschefer8
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.8
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.8
Verkställande direktörer m.fl.7
Städledare och fastighetsskötare m.fl.7
Saknar SSYK7
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.7
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.7
Ekonomi- och finanschefer6
Vård- och omsorgspersonal6
Undersköterskor6
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens6
Inköps-, logistik- och transportchefer5
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.5
Bil-, motorcykel och cykelförare5
Skönhets- och kroppsterapeuter5
Forsknings- och utvecklingschefer5
Författare, journalister och tolkar m.fl.4
Produktionschefer inom tillverkning4
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.4
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.4
Hovmästare, servitörer och bartendrar4
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri4
Förmedlare m.fl.3
Trafiklärare och instruktörer3
Informations-, kommunikations- och PR-chefer3
IT-chefer3
Förvaltnings- och planeringschefer3
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.3
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.3
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.2
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.2
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.2
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.2
Köksmästare och souschefer2
Grovarbetare inom bygg och anläggning2
Lastbils- och bussförare2
Djursjukskötare m.fl.2
Lärare i yrkesämnen2
Präster och diakoner2
Smeder och verktygsmakare m.fl.2
Köks- och restaurangbiträden2
Tandläkare1
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.1
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.1
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.1
Gymnasielärare1
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.1
Installations- och industrielektriker m.fl.1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.1
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.1
Barnskötare och elevassistenter m.fl.1
Arkitekter och lantmätare1
Sjuksköterskor1
Andra specialister inom hälso- och sjukvård1
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl1
Maskinförare1
Chefer och ledare inom trossamfund1
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.1
Jurister1
Chefer inom bank, finans och försäkring1
Veterinärer1
Specialister inom miljö- och hälsoskydd1
Vårdbiträden1
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m1
Återvinningsarbetare1
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.1
Övriga chefer inom samhällsservice1
Städyrken1
Montörer1
Totalsumma1 233
Källa: Migrationsverket

Jönköpings län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor74
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.47
Ingenjörer och tekniker17
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.13
Civilingenjörsyrken10
Skönhets- och kroppsterapeuter9
Restaurang- och kökschefer9
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.9
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.6
Lagerpersonal och transportledare m.fl.6
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.5
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.5
Läkare4
Marknadsförare och informatörer m.fl.4
Kontorsassistenter och sekreterare4
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare4
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare4
Handpaketerare och andra fabriksarbetare4
Djuruppfödare och djurskötare4
Universitets- och högskollärare4
Butikspersonal3
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.3
Snickare, murare och anläggningsarbetare3
Saknar SSYK3
Verkställande direktörer m.fl.3
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.2
Präster och diakoner2
Städare och hemservicepersonal m.fl.2
Designer och formgivare2
Försäljnings- och marknadschefer2
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.2
Arkitekter och lantmätare2
Vårdbiträden2
Montörer2
Maskinförare2
Bärplockare och plantörer m.fl.1
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Kassapersonal m.fl.1
Smeder och verktygsmakare m.fl.1
Lärare i yrkesämnen1
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare1
Brevbärare och postterminalarbetare1
Produktionschefer inom tillverkning1
Övrig servicepersonal1
Städare m.fl1
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.1
Totalsumma290
Källa: Migrationsverket

Dalarnas län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor59
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.52
Civilingenjörsyrken50
Ingenjörer och tekniker21
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.16
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.6
Skönhets- och kroppsterapeuter5
Städare och hemservicepersonal m.fl.5
Lagerpersonal och transportledare m.fl.4
Läkare4
Snickare, murare och anläggningsarbetare3
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.3
Storhushålls- och restaurangpersonal3
Universitets- och högskollärare3
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.3
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare2
Barnskötare och elevassistenter m.fl.2
Undersköterskor2
Skogsarbetare2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.2
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Butikspersonal1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.1
Köks- och restaurangbiträden1
Personal- och HR-chefer1
Dataspecialister1
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare1
Byggnads- och anläggningsyrken1
Sjuksköterskor1
Förvaltnings- och planeringschefer1
Inköps-, logistik- och transportchefer1
Tandläkare1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster1
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.1
Smeder och verktygsmakare m.fl.1
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.1
Totalsumma271
Källa: Migrationsverket

Norrbottens län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor24
Hovmästare, servitörer och bartendrar16
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.10
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.8
Universitets- och högskollärare8
Städare och hemservicepersonal m.fl.7
Tandsköterskor6
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.4
Civilingenjörsyrken3
Snickare, murare och anläggningsarbetare3
Ingenjörer och tekniker2
Tandläkare2
Restaurang- och kökschefer2
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.2
Butikspersonal2
Köksmästare och souschefer2
Montörer2
Behandlingsassistenter och pastorer1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare1
Läkare1
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.1
Maskinförare1
Jurister1
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
Verkställande direktörer m.fl.1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Inköps-, logistik- och transportchefer1
Fysiker och kemister m.fl.1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Saknar SSYK1
Djursjukskötare m.fl.1
Sjuksköterskor1
Djuruppfödare och djurskötare1
Försäljnings- och marknadschefer1
Vårdbiträden1
Arkitekter och lantmätare1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Chefer inom handel1
Totalsumma127
Källa: Migrationsverket

Gävleborgs län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor42
Civilingenjörsyrken19
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.13
Butikspersonal4
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare4
Ingenjörer och tekniker4
Läkare4
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.3
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.2
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare2
Snickare, murare och anläggningsarbetare2
Städledare och fastighetsskötare m.fl.2
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.2
Djuruppfödare och djurskötare2
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk2
Barnskötare och elevassistenter m.fl.1
Kassapersonal m.fl.1
Städare m.fl1
Kontorsassistenter och sekreterare1
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.1
Köks- och restaurangbiträden1
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Säljare, inköpare, mäklare m.fl1
Universitets- och högskollärare1
Skönhets- och kroppsterapeuter1
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.1
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.1
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.1
Forsknings- och utvecklingschefer1
Försäljnings- och marknadschefer1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.1
IT-chefer1
Restaurang- och kökschefer1
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.1
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.1
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.1
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.1
Produktionschefer inom tillverkning1
Arkitekter och lantmätare1
Maskinförare1
Totalsumma134
Källa: Migrationsverket

Hallands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor27
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.24
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.18
Djuruppfödare och djurskötare13
Civilingenjörsyrken12
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare9
Städare och hemservicepersonal m.fl.8
Snickare, murare och anläggningsarbetare6
Ingenjörer och tekniker5
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.5
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.4
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.3
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.3
Lagerpersonal och transportledare m.fl.3
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri2
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.2
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.2
Kassapersonal m.fl.2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Universitets- och högskollärare2
Marknadsförare och informatörer m.fl.2
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri2
Produktionschefer inom tillverkning1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Gymnasielärare1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Skönhets- och kroppsterapeuter1
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Jurister1
Köksmästare och souschefer1
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.1
Smeder och verktygsmakare m.fl.1
Övriga chefer inom utbildning1
Förmedlare m.fl.1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Totalsumma171
Källa: Migrationsverket

Västerbottens län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.44
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.40
Kockar och kallskänkor25
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare7
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.6
Universitets- och högskollärare6
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.6
Fysiker och kemister m.fl.6
Djuruppfödare och djurskötare5
Civilingenjörsyrken4
Läkare4
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.3
Verkställande direktörer m.fl.3
Städare och hemservicepersonal m.fl.2
Butikspersonal2
Köksmästare och souschefer2
Ingenjörer och tekniker2
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift2
Designer och formgivare1
Vård- och omsorgspersonal1
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Ekonomi- och finanschefer1
Andra specialister inom hälso- och sjukvård1
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.1
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.1
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.1
Montörer1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Personal- och HR-chefer1
Tandläkare1
Produktionschefer inom tillverkning1
Trafiklärare och instruktörer1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Undersköterskor1
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.1
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.1
Djursjukskötare m.fl.1
Köks- och restaurangbiträden1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Restaurang- och kökschefer1
Saknar SSYK1
Totalsumma195
Källa: Migrationsverket

Jämtlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor29
Skogsarbetare12
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.4
Städare och hemservicepersonal m.fl.3
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.2
Civilingenjörsyrken2
Vårdbiträden2
Bärplockare och plantörer m.fl.1
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare1
Butikspersonal1
Kontorsassistenter och sekreterare1
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.1
Vård- och omsorgspersonal1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare1
Djuruppfödare och djurskötare1
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.1
Skönhets- och kroppsterapeuter1
Läkare1
Restaurang- och kökschefer1
Totalsumma68
Källa: Migrationsverket

Södermanlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.30
Kockar och kallskänkor20
Civilingenjörsyrken16
Ingenjörer och tekniker7
Djuruppfödare och djurskötare5
Städare och hemservicepersonal m.fl.5
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare5
Läkare5
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.4
Snickare, murare och anläggningsarbetare4
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.3
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.3
Skönhets- och kroppsterapeuter3
Smeder och verktygsmakare m.fl.3
Köksmästare och souschefer3
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri2
Förmedlare m.fl.2
Produktionschefer inom tillverkning2
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.2
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.2
Chefer för särskilda funktioner1
Vårdbiträden1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Övriga administrations- och servicechefer1
Inköps-, logistik- och transportchefer1
Lastbils- och bussförare1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Forsknings- och utvecklingschefer1
Köks- och restaurangbiträden1
Lärare i yrkesämnen1
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.1
Marknadsförare och informatörer m.fl.1
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.1
Butikspersonal1
Försäljnings- och marknadschefer1
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.1
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl1
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Tandsköterskor1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Gymnasielärare1
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Skogsarbetare1
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Totalsumma156
Källa: Migrationsverket

Västernorrlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Kockar och kallskänkor20
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.14
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.11
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.11
Civilingenjörsyrken7
Städare och hemservicepersonal m.fl.5
Montörer3
Läkare3
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare3
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare3
Skönhets- och kroppsterapeuter2
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.2
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.2
Djuruppfödare och djurskötare2
Saknar SSYK2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.2
Ingenjörer och tekniker2
Arkitekter och lantmätare1
Processoperatörer, trä- och pappersindustri1
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.1
Snickare, murare och anläggningsarbetare1
Hotell- och konferenschefer1
Djursjukskötare m.fl.1
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.1
Fysiker och kemister m.fl.1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Butikspersonal1
Restaurang- och kökschefer1
Försäljnings- och marknadschefer1
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Köks- och restaurangbiträden1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Installations- och industrielektriker m.fl.1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Universitets- och högskollärare1
Undersköterskor1
Verkställande direktörer m.fl.1
Andra specialister inom hälso- och sjukvård1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Återvinningsarbetare1
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.1
Totalsumma123
Källa: Migrationsverket

Gotlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Växtodlare inom jordbruk och trädgård6
Djuruppfödare och djurskötare4
Maskinförare1
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Kockar och kallskänkor1
Totalsumma16
Källa: Migrationsverket

Värmlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.36
Kockar och kallskänkor17
Skogsarbetare7
Läkare6
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.4
Civilingenjörsyrken4
Försäljnings- och marknadschefer3
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare3
Butikspersonal3
Universitets- och högskollärare3
Övriga administrations- och servicechefer3
Ingenjörer och tekniker3
Restaurang- och kökschefer3
Kontorsassistenter och sekreterare3
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.2
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.2
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.2
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.2
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.1
Designer och formgivare1
Förmedlare m.fl.1
Montörer1
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare1
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.1
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.1
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.1
Inköps-, logistik- och transportchefer1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.1
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Saknar SSYK1
Totalsumma121
Källa: Migrationsverket

Sverige

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, februari 2017

Summa
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.5 627
Civilingenjörsyrken1 748
Kockar och kallskänkor1 187
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.1 069
Ingenjörer och tekniker558
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.533
Städare och hemservicepersonal m.fl.465
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare321
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.306
Snickare, murare och anläggningsarbetare255
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare249
Försäljnings- och marknadschefer223
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.215
Designer och formgivare206
Kontorsassistenter och sekreterare183
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.182
Marknadsförare och informatörer m.fl.159
IT-chefer152
Lagerpersonal och transportledare m.fl.146
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.132
Butikspersonal131
Läkare117
Universitets- och högskollärare116
Undersköterskor110
Skönhets- och kroppsterapeuter98
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.97
Verkställande direktörer m.fl.92
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare84
Växtodlare inom jordbruk och trädgård84
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.82
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.74
Övriga administrations- och servicechefer69
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.66
Djuruppfödare och djurskötare66
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.65
Saknar SSYK62
Vårdbiträden58
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.56
Ekonomi- och finanschefer56
Restaurang- och kökschefer56
Skogsarbetare54
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.52
Städledare och fastighetsskötare m.fl.50
Forsknings- och utvecklingschefer48
Präster och diakoner46
Hovmästare, servitörer och bartendrar44
Storhushålls- och restaurangpersonal44
Köks- och restaurangbiträden43
Fysiker och kemister m.fl.42
Arkitekter och lantmätare42
Inköps-, logistik- och transportchefer42
Personal- och HR-chefer39
Produktionschefer inom tillverkning34
Handpaketerare och andra fabriksarbetare34
Jurister33
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.33
Behandlingsassistenter och pastorer32
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri32
Barnskötare och elevassistenter m.fl.31
Bil-, motorcykel och cykelförare30
Installations- och industrielektriker m.fl.30
Vård- och omsorgspersonal30
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.30
Montörer30
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.30
Städare m.fl28
Köksmästare och souschefer27
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.25
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.24
Författare, journalister och tolkar m.fl.24
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.24
Tandsköterskor23
Förvaltnings- och planeringschefer23
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens22
Maskinförare22
Förmedlare m.fl.20
Smeder och verktygsmakare m.fl.20
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.19
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.19
Andra specialister inom hälso- och sjukvård18
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.18
Gymnasielärare18
Matematiker, aktuarier och statistiker17
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.16
Grovarbetare inom bygg och anläggning16
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.14
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.13
Kassapersonal m.fl.13
Informations-, kommunikations- och PR-chefer13
Croupierer och inkasserare13
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.13
Lastbils- och bussförare12
Dataspecialister12
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl12
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift11
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet11
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.11
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.11
Chefer inom handel10
Tandläkare10
Lärare i yrkesämnen10
Återvinningsarbetare9
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.9
Specialister inom miljö- och hälsoskydd9
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk9
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl9
Sjuksköterskor9
Slaktare, bagare, konditorer m.fl9
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri9
Övrig servicepersonal8
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.8
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.7
Politiker och högre ämbetsmän7
Specialistofficerare7
Lager- och transportassistenter6
Byggnads- och anläggningsarbetare6
Djursjukskötare m.fl.6
Maskin- och motorreparatörer6
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.6
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl5
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.5
Trafiklärare och instruktörer5
Byggnadshantverkare4
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.4
Hotell- och konferenschefer4
Chefer inom bank, finans och försäkring4
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl3
Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl3
Drifttekniker och processövervakare3
Sjuksköterskor (fortsättning)3
Brevbärare och postterminalarbetare3
Förskollärare och fritidspedagoger3
Säljare, inköpare, mäklare m.fl3
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster3
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.3
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.2
Andra process- och maskinoperatörer2
Övriga chefer inom utbildning2
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare2
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.2
Chefer inom friskvård, sport och fritid2
Övrig kontorspersonal2
Militärer2
Chefer och ledare inom trossamfund2
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.2
Garvare, skinnberedare och skomakare2
Processoperatörer, trä- och pappersindustri2
Chefer inom övrig servicenäring2
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning2
Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare2
Bärplockare och plantörer m.fl.2
Övriga chefer inom samhällsservice2
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva2
Terapeuter inom alternativmedicin2
Städyrken1
Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl1
Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl1
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl1
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri1
Drift- och verksamhetschefer1
Säkerhetspersonal1
Fysiker, kemister m.fl.1
Fiskodlare och fiskare1
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.1
Veterinärer1
Torg- och marknadsförsäljare1
Byggnads- och anläggningsyrken1
Hälso- och sjukvårdsspecialister1
Fastighets- och förvaltningschefer1
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän1
Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl1
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m1
Tandhygienister1
Universitets- och högskolelärare1
Fordonsförare1
Chefer för särskilda funktioner1
Andra lärare och instruktörer1
Smeder, verktygsmakare m.fl1
Kundinformatörer1
Totalsumma17 382
Källa: Migrationsverket