Regional arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES utgör 0,4 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. 31 procent av alla aktiva arbetstillstånd är utfärdade till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Det finns dock regionala skillnader. På denna sida har vi samlat länsstatistik över arbetskraftsinvandingen. Du kan ta reda på hur många arbetskraftsinvandrare som arbetar inom olika yrkesgrupper i ditt län och hur stor andel av länets sysselsatta som är arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES

Antalet personer från länder utanför EU/EES som arbetar i de olika länen beror på vilka jobbmöjligheter som finns. För att ett arbetstillstånd ska beviljas måste den sökande redan ha ett jobberbjudande i Sverige och arbetsgivaren minst erbjuda en lön som ligger i linje med kollektivavtal eller praxis i branschen. Arbetsgivaren måste först utlysa jobbet på den europeiska arbetsmarknaden innan personal kan sökas från länder utanför EU/EES. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd här.

Om man ser till arbetskraftsinvandringen som andel av sysselsättningen så ser man att den utgör en mycket liten del. Andelen arbetskraftsinvandrare är störst i Stockholms län, men även där ligger den bara omkring en procent. Andelen arbetskraftsinvandrare är lägst i Kalmar län där endast en promille av alla sysselsatta är arbetskraftsinvandrare från utanför EU/EES.

I oktober 2016 var 17 990 arbetstillstånd giltiga. Av dem var 31 procent utfärdade till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. De vanligaste yrkena skiljer sig något mellan länen. I tabellen nedanför kan du se vilka yrken som lockar flest utländska talanger i ditt län.

Stockholms län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.4 944
Civilingenjörsyrken774
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.469
Kockar och kallskänkor346
Städare och hemservicepersonal m.fl.279
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare271
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.246
Ingenjörer och tekniker201
Snickare, murare och anläggningsarbetare155
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.151
Försäljnings- och marknadschefer140
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.124
Designer och formgivare117
Kontorsassistenter och sekreterare112
IT-chefer105
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare103
Marknadsförare och informatörer m.fl.93
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.89
Lagerpersonal och transportledare m.fl.87
Butikspersonal65
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.64
Undersköterskor63
Verkställande direktörer m.fl.56
Köks- och restaurangbiträden56
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare55
Dataspecialister54
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.50
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.50
Växtodlare inom jordbruk och trädgård50
Storhushålls- och restaurangpersonal48
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.48
Skönhets- och kroppsterapeuter45
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.40
Vårdbiträden39
Ekonomi- och finanschefer38
Städare m.fl38
Saknar SSYK36
Smeder och verktygsmakare m.fl.36
Övriga administrations- och servicechefer34
Präster och diakoner33
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.33
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.31
Personal- och HR-chefer31
Arkitekter och lantmätare28
Barnskötare och elevassistenter m.fl.27
Hovmästare, servitörer och bartendrar23
Universitets- och högskollärare22
Installations- och industrielektriker m.fl.21
Forsknings- och utvecklingschefer20
Inköps-, logistik- och transportchefer19
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.18
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.17
Produktionschefer inom tillverkning17
Jurister16
Förmedlare m.fl.16
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.15
Förvaltnings- och planeringschefer15
Behandlingsassistenter och pastorer15
Vård- och omsorgspersonal14
Grovarbetare inom bygg och anläggning14
Fysiker och kemister m.fl.14
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.14
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.13
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl13
Bil-, motorcykel och cykelförare12
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl12
Matematiker, aktuarier och statistiker11
Restaurang- och kökschefer11
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.10
Gymnasielärare10
Andra specialister inom hälso- och sjukvård10
Handpaketerare och andra fabriksarbetare10
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.10
Byggnads- och anläggningsarbetare10
Läkare10
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl9
Maskinförare9
Tandsköterskor9
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens9
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri9
Slaktare, bagare, konditorer m.fl9
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.9
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.9
Kassapersonal m.fl.8
Montörer8
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.8
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.8
Byggnadshantverkare8
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet8
Städledare och fastighetsskötare m.fl.8
Chefer inom handel7
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.7
Lager- och transportassistenter7
Författare, journalister och tolkar m.fl.7
Maskin- och motorreparatörer6
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.6
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.6
Informations-, kommunikations- och PR-chefer6
Croupierer och inkasserare6
Återvinningsarbetare6
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl6
Specialister inom miljö- och hälsoskydd6
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri5
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.5
Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl5
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.5
Lärare i yrkesämnen5
Djuruppfödare och djurskötare4
Lastbils- och bussförare4
Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl4
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän4
Säljare, inköpare, mäklare m.fl4
Politiker och högre ämbetsmän4
Övrig servicepersonal4
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.4
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.4
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.3
Övriga servicearbetare3
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster3
Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl3
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.3
Chefer inom övrig servicenäring3
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.3
Kassapersonal m.fl3
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk3
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.3
Brevbärare och postterminalarbetare3
Drift- och verksamhetschefer2
Köksmästare och souschefer2
Smeder, verktygsmakare m.fl2
Förskollärare och fritidspedagoger2
Finmekaniker m.fl2
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.2
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning2
Fysiker, kemister m.fl.2
Övrig kontorspersonal2
Chefer för särskilda funktioner2
Andra process- och maskinoperatörer2
Trafiklärare och instruktörer2
Bokförings- och redovisningsassistenter2
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.1
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva1
Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl1
Processoperatörer vid stål- och metallverk1
Drifttekniker och processövervakare1
Fordonsförare1
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m1
Fastighets- och förvaltningschefer1
Militärer1
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.1
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.1
Tandhygienister1
Sjuksköterskor1
Tandläkare1
Präster1
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.1
Skogsarbetare1
Terapeuter inom alternativmedicin1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Chefer inom bank, finans och försäkring1
Chefer och ledare inom trossamfund1
Garvare, skinnberedare och skomakare1
Datatekniker och dataoperatörer1
Torg- och marknadsförsäljare1
Övriga chefer inom samhällsservice1
Kundinformatörer1
Godshanterare och expressbud1
Gymnasielärare m.fl1
Totalsumma10 738
Källa: Migrationsverket

Kalmar län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Kockar och kallskänkor28
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.13
Läkare10
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.5
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift5
Ingenjörer och tekniker3
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.3
Skönhets- och kroppsterapeuter3
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.3
Civilingenjörsyrken3
Storhushålls- och restaurangpersonal3
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare3
Montörer3
Städare och hemservicepersonal m.fl.2
Restaurang- och kökschefer2
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.2
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster2
Marknadsförare och informatörer m.fl.2
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Produktionschefer inom tillverkning1
Köks- och restaurangbiträden1
Snickare, murare och anläggningsarbetare1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Försäljnings- och marknadschefer1
Undersköterskor1
Byggnadshantverkare1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.1
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.1
Totalsumma107
Källa: Migrationsverket

Blekinge län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Kockar och kallskänkor17
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.7
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.7
Ingenjörer och tekniker5
Städledare och fastighetsskötare m.fl.5
Civilingenjörsyrken4
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.4
Läkare3
Universitets- och högskollärare3
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.3
Behandlingsassistenter och pastorer3
Butikspersonal2
Storhushålls- och restaurangpersonal2
Präster och diakoner2
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.1
Forsknings- och utvecklingschefer1
Försäljnings- och marknadschefer1
Montörer1
Förmedlare m.fl.1
Personal- och HR-chefer1
Städare och hemservicepersonal m.fl.1
Dataspecialister1
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare1
Designer och formgivare1
Saknar SSYK1
Restaurang- och kökschefer1
Köksmästare och souschefer1
Totalsumma80
Källa: Migrationsverket

Västmanlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Ingenjörer och tekniker65
Civilingenjörsyrken52
Kockar och kallskänkor35
Installations- och industrielektriker m.fl.18
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.16
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.11
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.9
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare8
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.6
Försäljnings- och marknadschefer5
Forsknings- och utvecklingschefer5
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.4
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.3
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare3
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.3
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.2
Läkare2
Smeder och verktygsmakare m.fl.2
Skönhets- och kroppsterapeuter2
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.2
Djuruppfödare och djurskötare2
Marknadsförare och informatörer m.fl.2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.1
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet1
Förvaltnings- och planeringschefer1
Jurister1
Städare och hemservicepersonal m.fl.1
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.1
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.1
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Vård- och omsorgspersonal1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
IT-chefer1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Byggnadshantverkare1
Förmedlare m.fl.1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.1
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.1
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.1
Snickare, murare och anläggningsarbetare1
Personal- och HR-chefer1
Städare m.fl1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.1
Restaurang- och kökschefer1
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.1
Förskollärare och fritidspedagoger1
Verkställande direktörer m.fl.1
Saknar SSYK1
Designer och formgivare1
Köks- och restaurangbiträden1
Totalsumma293
Källa: Migrationsverket

Västra Götalands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Civilingenjörsyrken456
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.260
Ingenjörer och tekniker214
Kockar och kallskänkor210
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.193
Städare och hemservicepersonal m.fl.54
Snickare, murare och anläggningsarbetare50
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.50
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.38
Designer och formgivare36
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare35
Butikspersonal35
Läkare29
Försäljnings- och marknadschefer28
Marknadsförare och informatörer m.fl.24
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.22
Verkställande direktörer m.fl.22
Kontorsassistenter och sekreterare21
Universitets- och högskollärare20
Storhushålls- och restaurangpersonal18
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.16
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.16
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.15
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare15
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.14
Lagerpersonal och transportledare m.fl.13
Restaurang- och kökschefer12
Inköps-, logistik- och transportchefer12
Växtodlare inom jordbruk och trädgård12
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri11
Övriga administrations- och servicechefer10
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.9
Montörer9
Städledare och fastighetsskötare m.fl.9
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.8
Köks- och restaurangbiträden8
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.7
Dataspecialister7
Fysiker och kemister m.fl.7
IT-chefer7
Forsknings- och utvecklingschefer7
Arkitekter och lantmätare7
Skönhets- och kroppsterapeuter7
Jurister6
Djuruppfödare och djurskötare6
Undersköterskor6
Präster och diakoner6
Produktionschefer inom tillverkning6
Personal- och HR-chefer6
Förvaltnings- och planeringschefer6
Handpaketerare och andra fabriksarbetare6
Köksmästare och souschefer6
Vård- och omsorgspersonal5
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.5
Slaktare, bagare, konditorer m.fl5
Ekonomi- och finanschefer5
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.5
Författare, journalister och tolkar m.fl.4
Smeder och verktygsmakare m.fl.4
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.4
Barnskötare och elevassistenter m.fl.4
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.4
Bil-, motorcykel och cykelförare4
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.4
Tandläkare3
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.3
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare3
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.3
Hovmästare, servitörer och bartendrar3
Installations- och industrielektriker m.fl.3
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl3
Maskin- och motorreparatörer3
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.3
Matematiker, aktuarier och statistiker3
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.3
Sjuksköterskor3
Gymnasielärare2
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet2
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.2
Behandlingsassistenter och pastorer2
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.2
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk2
Vårdbiträden2
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.2
Fastighets- och förvaltningschefer2
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.2
Säkerhetspersonal2
Saknar SSYK2
Grovarbetare inom bygg och anläggning2
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.2
Chefer inom handel2
Förmedlare m.fl.2
Drifttekniker och processövervakare2
Övrig servicepersonal2
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
Skogsarbetare1
Trafiklärare och instruktörer1
Andra process- och maskinoperatörer1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Andra specialister inom hälso- och sjukvård1
Lager- och transportassistenter1
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.1
Kassapersonal m.fl.1
Lärare i yrkesämnen1
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva1
Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare1
Lastbils- och bussförare1
Andra lärare och instruktörer1
Tandsköterskor1
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster1
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl1
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl1
Sjuksköterskor (fortsättning)1
Städare m.fl1
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.1
Garvare, skinnberedare och skomakare1
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske1
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.1
Croupierer och inkasserare1
Politiker och högre ämbetsmän1
Återvinningsarbetare1
Säljare, inköpare, mäklare m.fl1
Datatekniker och dataoperatörer1
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl1
Övriga servicearbetare1
Byggnads- och anläggningsarbetare1
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.1
Totalsumma2 265
Källa: Migrationsverket

Örebro län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.119
Kockar och kallskänkor26
Vård- och omsorgspersonal16
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.15
Civilingenjörsyrken13
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare8
Storhushålls- och restaurangpersonal7
Marknadsförare och informatörer m.fl.7
Ingenjörer och tekniker6
Läkare5
Städare och hemservicepersonal m.fl.5
Köksmästare och souschefer5
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.3
Universitets- och högskollärare3
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.3
Övriga administrations- och servicechefer3
Tandsköterskor2
Skönhets- och kroppsterapeuter2
Designer och formgivare2
Restaurang- och kökschefer2
Maskin- och motorreparatörer2
Grovarbetare inom bygg och anläggning1
Terapeuter inom alternativmedicin1
Snickare, murare och anläggningsarbetare1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Kontorsassistenter och sekreterare1
Fysiker och kemister m.fl.1
Smeder och verktygsmakare m.fl.1
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän1
Informations-, kommunikations- och PR-chefer1
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare1
Maskinförare1
Köks- och restaurangbiträden1
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri1
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.1
Matematiker, aktuarier och statistiker1
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Personal- och HR-chefer1
Hälso- och sjukvårdsspecialister1
Präster och diakoner1
Chefer för särskilda funktioner1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Drift- och verksamhetschefer1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Vårdbiträden1
Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Försäljnings- och marknadschefer1
Totalsumma284
Källa: Migrationsverket

Kronobergs län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Civilingenjörsyrken47
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.24
Kockar och kallskänkor23
Ingenjörer och tekniker14
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.12
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.11
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.8
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare8
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.8
Designer och formgivare7
Inköps-, logistik- och transportchefer7
Försäljnings- och marknadschefer6
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare6
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.5
Skönhets- och kroppsterapeuter5
Forsknings- och utvecklingschefer4
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.4
Marknadsförare och informatörer m.fl.4
Universitets- och högskollärare3
Snickare, murare och anläggningsarbetare3
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.3
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.3
Butikspersonal3
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.2
Förvaltnings- och planeringschefer2
Städare och hemservicepersonal m.fl.2
Produktionschefer inom tillverkning2
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.2
Informations-, kommunikations- och PR-chefer2
Storhushålls- och restaurangpersonal2
Skogsarbetare2
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl2
Jurister2
Djuruppfödare och djurskötare2
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.2
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.2
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri1
Läkare1
Fysiker och kemister m.fl.1
Personal- och HR-chefer1
Tandsköterskor1
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk1
Övrig servicepersonal1
Ekonomi- och finanschefer1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.1
Chefer för särskilda funktioner1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Chefer inom handel1
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster1
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.1
Övriga administrations- och servicechefer1
Brevbärare m.fl1
Kontorsassistenter och sekreterare1
Totalsumma263
Källa: Migrationsverket

Östergötlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Civilingenjörsyrken54
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.48
Kockar och kallskänkor47
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.32
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare27
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.14
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.10
Specialistofficerare8
Ingenjörer och tekniker8
Universitets- och högskollärare8
Snickare, murare och anläggningsarbetare6
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.6
Växtodlare inom jordbruk och trädgård6
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.6
Städare och hemservicepersonal m.fl.5
Storhushålls- och restaurangpersonal5
Djuruppfödare och djurskötare4
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.4
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.4
Fysiker och kemister m.fl.4
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl4
Butikspersonal4
Slaktare, bagare, konditorer m.fl4
Kontorsassistenter och sekreterare4
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.4
Undersköterskor3
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.3
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.3
Restaurang- och kökschefer3
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare3
Skönhets- och kroppsterapeuter3
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.3
Designer och formgivare3
Övriga administrations- och servicechefer2
Präster och diakoner2
Ekonomi- och finanschefer2
Marknadsförare och informatörer m.fl.2
Lager- och transportassistenter2
Vård- och omsorgspersonal2
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl2
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.2
Försäljnings- och marknadschefer2
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.2
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.2
Köksmästare och souschefer2
Militärer2
Jurister2
Andra specialister inom hälso- och sjukvård2
Lagerpersonal och transportledare m.fl.2
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.1
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri1
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Installations- och industrielektriker m.fl.1
Montörer1
Saknar SSYK1
Barnskötare och elevassistenter m.fl.1
Sjuksköterskor1
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.1
Byggnads- och anläggningsarbetare1
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.1
IT-chefer1
Djursjukskötare m.fl.1
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.1
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.1
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.1
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.1
Fordonsförare1
Verkställande direktörer m.fl.1
Smeder och verktygsmakare m.fl.1
Gymnasielärare1
Köks- och restaurangbiträden1
Politiker och högre ämbetsmän1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Dataspecialister1
Läkare1
Totalsumma412
Källa: Migrationsverket

Uppsala län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Kockar och kallskänkor36
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.25
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare15
Städare och hemservicepersonal m.fl.11
Universitets- och högskollärare9
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.9
Försäljnings- och marknadschefer7
Storhushålls- och restaurangpersonal6
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare6
Läkare5
Djuruppfödare och djurskötare5
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens5
Forsknings- och utvecklingschefer4
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.4
Bärplockare och plantörer m.fl.4
Butikspersonal3
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.3
Bil-, motorcykel och cykelförare3
Fysiker och kemister m.fl.3
Civilingenjörsyrken3
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.3
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.2
Snickare, murare och anläggningsarbetare2
Städledare och fastighetsskötare m.fl.2
Ingenjörer och tekniker2
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.2
Restaurang- och kökschefer2
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri2
Lagerpersonal och transportledare m.fl.2
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.2
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.2
Undersköterskor2
Andra specialister inom hälso- och sjukvård2
Växtodlare inom jordbruk och trädgård2
Köks- och restaurangbiträden2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Verkställande direktörer m.fl.1
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Barnskötare och elevassistenter m.fl.1
Ekonomi- och finanschefer1
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.1
Övriga administrations- och servicechefer1
Drift- och verksamhetschefer1
Städare m.fl1
Marknadsförare och informatörer m.fl.1
Tandläkare1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.1
Matematiker, aktuarier och statistiker1
Fiskodlare och fiskare1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Gymnasielärare1
Personal- och HR-chefer1
Hotell- och konferenschefer1
Politiker och högre ämbetsmän1
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.1
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.1
Förvaltnings- och planeringschefer1
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl1
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.1
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.1
Saknar SSYK1
Kassapersonal m.fl.1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Vårdbiträden1
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.1
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.1
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare1
Totalsumma235
Källa: Migrationsverket

Skåne län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.259
Civilingenjörsyrken101
Kockar och kallskänkor92
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.90
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.89
Skogsarbetare70
Växtodlare inom jordbruk och trädgård60
Städare och hemservicepersonal m.fl.29
Ingenjörer och tekniker29
Försäljnings- och marknadschefer23
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.20
Butikspersonal20
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare19
Kontorsassistenter och sekreterare18
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.17
Handpaketerare och andra fabriksarbetare17
Marknadsförare och informatörer m.fl.17
Snickare, murare och anläggningsarbetare16
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare14
Lagerpersonal och transportledare m.fl.13
Övriga administrations- och servicechefer12
Djuruppfödare och djurskötare12
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.12
Vård- och omsorgspersonal11
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.10
Designer och formgivare10
Fysiker och kemister m.fl.10
Ekonomi- och finanschefer8
Universitets- och högskollärare8
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.8
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.7
Städledare och fastighetsskötare m.fl.7
Restaurang- och kökschefer6
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens6
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.6
Skönhets- och kroppsterapeuter6
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.6
Verkställande direktörer m.fl.6
Produktionschefer inom tillverkning6
Köks- och restaurangbiträden6
IT-chefer6
Storhushålls- och restaurangpersonal6
Läkare6
Undersköterskor5
Författare, journalister och tolkar m.fl.5
Forsknings- och utvecklingschefer5
Saknar SSYK5
Hovmästare, servitörer och bartendrar4
Bil-, motorcykel och cykelförare4
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.4
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.4
Inköps-, logistik- och transportchefer4
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift4
Montörer3
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.3
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.3
Präster och diakoner3
Trafiklärare och instruktörer3
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri3
Chefer och ledare inom trossamfund3
Förmedlare m.fl.3
Förvaltnings- och planeringschefer3
Informations-, kommunikations- och PR-chefer3
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.3
Sjuksköterskor3
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.2
Specialister inom miljö- och hälsoskydd2
Köksmästare och souschefer2
Jurister2
Lärare i yrkesämnen2
Personal- och HR-chefer2
Djursjukskötare m.fl.2
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.2
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m2
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.2
Lastbils- och bussförare2
Kassapersonal m.fl.2
Vårdbiträden2
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.2
Smeder och verktygsmakare m.fl.2
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.1
Torg- och marknadsförsäljare1
Tandläkare1
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.1
Gymnasielärare1
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.1
Städyrken1
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.1
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl1
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän1
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare1
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.1
Veterinärer1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Barnskötare och elevassistenter m.fl.1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Installations- och industrielektriker m.fl.1
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.1
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl1
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.1
Chefer inom bank, finans och försäkring1
Dataspecialister1
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.1
Renhållnings- och återvinningsarbetare1
Arkitekter och lantmätare1
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.1
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.1
Fordonsförare1
Maskinförare1
Städare m.fl1
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri1
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet1
Grovarbetare inom bygg och anläggning1
Återvinningsarbetare1
Andra specialister inom hälso- och sjukvård1
Övriga chefer inom samhällsservice1
Chefer för särskilda funktioner1
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.1
Totalsumma1 342
Källa: Migrationsverket

Jönköpings län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Kockar och kallskänkor64
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.43
Ingenjörer och tekniker18
Civilingenjörsyrken13
Snickare, murare och anläggningsarbetare10
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.10
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.9
Lagerpersonal och transportledare m.fl.7
Restaurang- och kökschefer7
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.7
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.6
Skönhets- och kroppsterapeuter5
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare5
Djuruppfödare och djurskötare4
Städare och hemservicepersonal m.fl.4
Handpaketerare och andra fabriksarbetare4
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.4
Marknadsförare och informatörer m.fl.3
Vårdbiträden3
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare3
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.3
Läkare3
Saknar SSYK3
Storhushålls- och restaurangpersonal3
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.3
Universitets- och högskollärare3
Verkställande direktörer m.fl.3
Butikspersonal3
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.2
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.2
Montörer2
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.2
Präster och diakoner2
Arkitekter och lantmätare2
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.2
Försäljnings- och marknadschefer2
Maskinförare2
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Övrig kontorspersonal1
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.1
Designer och formgivare1
Städare m.fl1
Kassapersonal m.fl.1
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.1
Kontorsassistenter och sekreterare1
Brevbärare och postterminalarbetare1
Köks- och restaurangbiträden1
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Gymnasielärare1
Smeder och verktygsmakare m.fl.1
Ekonomi- och finanschefer1
Lastbils- och bussförare1
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.1
Bärplockare och plantörer m.fl.1
Övrig servicepersonal1
Specialister inom miljö- och hälsoskydd1
Drift- och verksamhetschefer1
Totalsumma296
Källa: Migrationsverket

Dalarnas län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Kockar och kallskänkor69
Civilingenjörsyrken47
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.40
Skogsarbetare35
Ingenjörer och tekniker21
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.18
Storhushålls- och restaurangpersonal5
Skönhets- och kroppsterapeuter5
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare5
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.4
Städare och hemservicepersonal m.fl.4
Grovarbetare inom bygg och anläggning4
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.3
Snickare, murare och anläggningsarbetare3
Djuruppfödare och djurskötare3
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.3
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.3
Kontorsassistenter och sekreterare3
Läkare3
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.2
Undersköterskor2
Lagerpersonal och transportledare m.fl.2
Universitets- och högskollärare2
Städare m.fl1
Smeder och verktygsmakare m.fl.1
Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän1
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Personal- och HR-chefer1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Förvaltnings- och planeringschefer1
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster1
Saknar SSYK1
Jurister1
Dataspecialister1
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.1
Skogsbrukare1
Tandläkare1
Köks- och restaurangbiträden1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Barnskötare och elevassistenter m.fl.1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare1
Gymnasielärare1
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.1
Marknadsförare och informatörer m.fl.1
Totalsumma311
Källa: Migrationsverket

Norrbottens län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Kockar och kallskänkor27
Bärplockare och plantörer m.fl.22
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.12
Städare och hemservicepersonal m.fl.9
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.7
Universitets- och högskollärare7
Civilingenjörsyrken5
Djuruppfödare och djurskötare4
Ingenjörer och tekniker4
Tandsköterskor4
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.3
Storhushålls- och restaurangpersonal3
Butikspersonal2
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.2
Snickare, murare och anläggningsarbetare2
Restaurang- och kökschefer2
Hovmästare, servitörer och bartendrar2
Vårdbiträden2
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.2
Montörer2
Verkställande direktörer m.fl.2
Jurister1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Universitets- och högskolelärare1
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.1
Läkare1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Försäljnings- och marknadschefer1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Inköps-, logistik- och transportchefer1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.1
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.1
Chefer inom handel1
Saknar SSYK1
Fysiker och kemister m.fl.1
Sjuksköterskor1
Arkitekter och lantmätare1
Djursjukskötare m.fl.1
Köks- och restaurangbiträden1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Köksmästare och souschefer1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Totalsumma149
Källa: Migrationsverket

Gävleborgs län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Kockar och kallskänkor39
Civilingenjörsyrken23
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.15
Butikspersonal8
Storhushålls- och restaurangpersonal6
Ingenjörer och tekniker5
Läkare5
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.4
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare4
Köks- och restaurangbiträden3
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.2
IT-chefer2
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.2
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Restaurang- och kökschefer2
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.2
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.1
Djuruppfödare och djurskötare1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Barnskötare och elevassistenter m.fl.1
Försäljnings- och marknadschefer1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.1
Verkställande direktörer m.fl.1
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.1
Arkitekter och lantmätare1
Skönhets- och kroppsterapeuter1
Maskinförare1
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.1
Universitets- och högskollärare1
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.1
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.1
Städare m.fl1
Produktionschefer inom tillverkning1
Säljare, inköpare, mäklare m.fl1
Installations- och industrielektriker m.fl.1
Kassapersonal m.fl.1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Sjuksköterskor1
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk1
Marknadsförare och informatörer m.fl.1
Totalsumma152
Källa: Migrationsverket

Hallands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Ingenjörer och tekniker47
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.41
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.31
Montörer30
Kockar och kallskänkor30
Civilingenjörsyrken28
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.20
Djuruppfödare och djurskötare13
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.9
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare9
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva8
Lagerpersonal och transportledare m.fl.8
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.7
Specialister inom miljö- och hälsoskydd6
Städare och hemservicepersonal m.fl.6
Grovarbetare inom bygg och anläggning6
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.6
Kassapersonal m.fl.4
Kontorsassistenter och sekreterare4
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.3
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.3
Smeder och verktygsmakare m.fl.3
Handpaketerare och andra fabriksarbetare2
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.2
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.2
Marknadsförare och informatörer m.fl.2
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri2
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.1
Städare m.fl1
Skönhets- och kroppsterapeuter1
Saknar SSYK1
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl1
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.1
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.1
Gymnasielärare1
Övriga chefer inom utbildning1
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl1
Jurister1
Universitets- och högskollärare1
Snickare, murare och anläggningsarbetare1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Förmedlare m.fl.1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri1
Totalsumma350
Källa: Migrationsverket

Västerbottens län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.43
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.38
Kockar och kallskänkor24
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare10
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.7
Universitets- och högskollärare6
Djuruppfödare och djurskötare5
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.5
Civilingenjörsyrken4
Läkare3
Städare och hemservicepersonal m.fl.3
Fysiker och kemister m.fl.3
Verkställande direktörer m.fl.3
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.2
Restaurang- och kökschefer2
Ingenjörer och tekniker2
Undersköterskor2
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.2
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift2
Butikspersonal2
Köks- och restaurangbiträden2
Köksmästare och souschefer2
Trafiklärare och instruktörer1
Andra specialister inom hälso- och sjukvård1
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.1
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.1
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl1
Personal- och HR-chefer1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Produktionschefer inom tillverkning1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Tandläkare1
Saknar SSYK1
Designer och formgivare1
Skönhets- och kroppsterapeuter1
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Ekonomi- och finanschefer1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Vård- och omsorgspersonal1
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare1
Byggnadshantverkare1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Totalsumma195
Källa: Migrationsverket

Jämtlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Kockar och kallskänkor21
Skogsarbetare17
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.5
Vårdbiträden2
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.2
Storhushålls- och restaurangpersonal2
Städare och hemservicepersonal m.fl.2
Skönhets- och kroppsterapeuter1
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.1
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.1
Civilingenjörsyrken1
Bärplockare och plantörer m.fl.1
Butikspersonal1
Gymnasielärare1
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare1
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.1
Djuruppfödare och djurskötare1
Restaurang- och kökschefer1
Säljare, inköpare, mäklare m.fl1
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.1
Vård- och omsorgspersonal1
Köks- och restaurangbiträden1
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
Läkare1
Totalsumma68
Källa: Migrationsverket

Södermanlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.35
Kockar och kallskänkor17
Civilingenjörsyrken14
Städare och hemservicepersonal m.fl.5
Ingenjörer och tekniker5
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.5
Storhushålls- och restaurangpersonal4
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare4
Smeder och verktygsmakare m.fl.3
Snickare, murare och anläggningsarbetare3
Inköps-, logistik- och transportchefer3
Produktionschefer inom tillverkning3
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.3
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.3
Djuruppfödare och djurskötare3
Läkare3
Köksmästare och souschefer3
Förmedlare m.fl.2
Övriga administrations- och servicechefer2
Verkställande direktörer m.fl.2
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.2
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Försäljnings- och marknadschefer2
Köks- och restaurangbiträden2
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift2
Marknadsförare och informatörer m.fl.2
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri2
Skönhets- och kroppsterapeuter2
Butikspersonal1
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl1
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.1
Restaurang- och kökschefer1
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare1
Skogsarbetare1
Installations- och industrielektriker m.fl.1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Städare m.fl1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Tandsköterskor1
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.1
Chefer för särskilda funktioner1
Byggnadshantverkare1
Vårdbiträden1
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl1
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.1
Forsknings- och utvecklingschefer1
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.1
Totalsumma159
Källa: Migrationsverket

Västernorrlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.26
Kockar och kallskänkor16
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.15
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.12
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.9
Civilingenjörsyrken7
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare4
Storhushålls- och restaurangpersonal3
Städare och hemservicepersonal m.fl.3
Montörer3
Skönhets- och kroppsterapeuter2
Ingenjörer och tekniker2
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.2
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.2
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.2
Saknar SSYK2
Djuruppfödare och djurskötare2
Universitets- och högskollärare2
Läkare2
Kontorsassistenter och sekreterare2
Arkitekter och lantmätare1
Butikspersonal1
Verkställande direktörer m.fl.1
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1
Snickare, murare och anläggningsarbetare1
Köks- och restaurangbiträden1
Installations- och industrielektriker m.fl.1
Andra specialister inom hälso- och sjukvård1
Återvinningsarbetare1
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.1
Hotell- och konferenschefer1
Försäljnings- och marknadschefer1
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.1
Städledare och fastighetsskötare m.fl.1
Dataspecialister1
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.1
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård1
Handpaketerare och andra fabriksarbetare1
Övrig servicepersonal1
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Totalsumma141
Källa: Migrationsverket

Gotlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Växtodlare inom jordbruk och trädgård7
Djuruppfödare och djurskötare4
Kockar och kallskänkor2
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.1
Universitets- och högskolelärare1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.1
Behandlingsassistenter och pastorer1
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift1
Köks- och restaurangbiträden1
Läkare1
Totalsumma21
Källa: Migrationsverket

Värmlands län

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.49
Kockar och kallskänkor12
Skogsarbetare7
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.6
Läkare6
Kontorsassistenter och sekreterare4
Universitets- och högskollärare3
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.3
Övriga administrations- och servicechefer3
Försäljnings- och marknadschefer3
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare3
Ingenjörer och tekniker2
Butikspersonal2
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.2
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare1
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Städare och hemservicepersonal m.fl.1
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.1
Författare, journalister och tolkar m.fl.1
Civilingenjörsyrken1
Förmedlare m.fl.1
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.1
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare1
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.1
Saknar SSYK1
Lagerpersonal och transportledare m.fl.1
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.1
Dataspecialister1
Slaktare, bagare, konditorer m.fl1
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.1
Storhushålls- och restaurangpersonal1
Montörer1
Inköps-, logistik- och transportchefer1
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.1
Installations- och industrielektriker m.fl.1
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.1
Restaurang- och kökschefer1
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.1
Totalsumma129
Källa: Migrationsverket

Sverige

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, oktober 2016

Summa
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.5 621
Civilingenjörsyrken1 650
Kockar och kallskänkor1 181
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.1 130
Ingenjörer och tekniker653
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.500
Städare och hemservicepersonal m.fl.426
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.311
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare303
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare259
Snickare, murare och anläggningsarbetare255
Försäljnings- och marknadschefer224
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.218
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.183
Designer och formgivare179
Kontorsassistenter och sekreterare179
Marknadsförare och informatörer m.fl.161
Butikspersonal152
Lagerpersonal och transportledare m.fl.142
Växtodlare inom jordbruk och trädgård142
Skogsarbetare134
Storhushålls- och restaurangpersonal128
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.126
IT-chefer122
Universitets- och högskollärare101
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare100
Läkare100
Verkställande direktörer m.fl.99
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.95
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.92
Skönhets- och kroppsterapeuter91
Köks- och restaurangbiträden89
Undersköterskor84
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.79
Djuruppfödare och djurskötare75
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.72
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.71
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.69
Övriga administrations- och servicechefer68
Dataspecialister67
Montörer63
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.62
Saknar SSYK57
Ekonomi- och finanschefer57
Restaurang- och kökschefer56
Smeder och verktygsmakare m.fl.54
Vårdbiträden53
Vård- och omsorgspersonal51
Präster och diakoner49
Installations- och industrielektriker m.fl.48
Forsknings- och utvecklingschefer47
Inköps-, logistik- och transportchefer47
Städare m.fl47
Personal- och HR-chefer46
Handpaketerare och andra fabriksarbetare44
Fysiker och kemister m.fl.44
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.43
Arkitekter och lantmätare41
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.41
Produktionschefer inom tillverkning37
Hovmästare, servitörer och bartendrar37
Städledare och fastighetsskötare m.fl.37
Barnskötare och elevassistenter m.fl.36
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.32
Jurister32
Förvaltnings- och planeringschefer29
Grovarbetare inom bygg och anläggning28
Bärplockare och plantörer m.fl.28
Behandlingsassistenter och pastorer27
Förmedlare m.fl.27
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri27
Slaktare, bagare, konditorer m.fl26
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens26
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.26
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.25
Köksmästare och souschefer24
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl24
Bil-, motorcykel och cykelförare23
Författare, journalister och tolkar m.fl.23
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.22
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.20
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift20
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl19
Gymnasielärare19
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.19
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.18
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.18
Andra specialister inom hälso- och sjukvård18
Tandsköterskor18
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.18
Kassapersonal m.fl.18
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.17
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.16
Matematiker, aktuarier och statistiker16
Specialister inom miljö- och hälsoskydd15
Maskinförare14
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.13
Byggnads- och anläggningsarbetare12
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.12
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet12
Byggnadshantverkare12
Informations-, kommunikations- och PR-chefer12
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri12
Maskin- och motorreparatörer11
Chefer inom handel11
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva11
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.10
Sjuksköterskor10
Lager- och transportassistenter10
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl10
Återvinningsarbetare9
Övrig servicepersonal9
Lastbils- och bussförare8
Specialistofficerare8
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster8
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl8
Tandläkare8
Lärare i yrkesämnen8
Trafiklärare och instruktörer7
Säljare, inköpare, mäklare m.fl7
Croupierer och inkasserare7
Politiker och högre ämbetsmän7
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk7
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän7
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.6
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.6
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.6
Chefer för särskilda funktioner6
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.5
Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl5
Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl5
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.5
Drift- och verksamhetschefer5
Chefer och ledare inom trossamfund4
Djursjukskötare m.fl.4
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.4
Övriga servicearbetare4
Brevbärare och postterminalarbetare4
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.3
Militärer3
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m3
Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl3
Chefer inom övrig servicenäring3
Kassapersonal m.fl3
Fordonsförare3
Drifttekniker och processövervakare3
Förskollärare och fritidspedagoger3
Fastighets- och förvaltningschefer3
Andra process- och maskinoperatörer3
Övrig kontorspersonal3
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.3
Universitets- och högskolelärare2
Fysiker, kemister m.fl.2
Chefer inom bank, finans och försäkring2
Smeder, verktygsmakare m.fl2
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.2
Terapeuter inom alternativmedicin2
Bokförings- och redovisningsassistenter2
Torg- och marknadsförsäljare2
Säkerhetspersonal2
Övriga chefer inom samhällsservice2
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning2
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare2
Finmekaniker m.fl2
Hotell- och konferenschefer2
Datatekniker och dataoperatörer2
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl2
Garvare, skinnberedare och skomakare2
Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare1
Tandhygienister1
Brevbärare m.fl1
Övriga chefer inom utbildning1
Godshanterare och expressbud1
Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän1
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.1
Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl1
Gymnasielärare m.fl1
Städyrken1
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske1
Skogsbrukare1
Renhållnings- och återvinningsarbetare1
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri1
Sjuksköterskor (fortsättning)1
Präster1
Fiskodlare och fiskare1
Veterinärer1
Processoperatörer vid stål- och metallverk1
Hälso- och sjukvårdsspecialister1
Andra lärare och instruktörer1
Kundinformatörer1
Totalsumma17 990
Källa: Migrationsverket